ขอโทษที่ทักไป

จางชีฟู, อิสสระพงษ์ โยธา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขอโทษที่ทักไป - จางชีฟู feat.อิสสระพงษ์ โยธา

ขอโทษได้บ่G ที่ยังรบกวBmนชีวิตของเจ้Emที่ยังวุ่นวาDยกับเธออยู่บ่Cเซา.. ฮือD | D...

G Bm | Em D |C | D | D |

รู้ว่าเธอรำGคาญ..  รู้ว่าเธอบ่สนBmใจ..แต่ที่ยังทักEmไป.. เพราะใจมันมีแต่เธDอ..รู้ว่าเธอเริ่มGใหม่.. กับใครคนนั้นขอBmงเธอเฮาบ่ควรสิพบEmเจอ.. อ้ายฮู้แต่ทนบ่ไหDว..

จนในบางครั้Bmง..อ้ายโทรEmหาบางเวลBmาอ้ายทักแชทไEmก็พอรู้Cว่าเธอไม่พอใจกลัวคนใหม่Dของเธอมีปัญหา.. D

ขอโทษได้บ่G ที่ยังรบกวBmนชีวิตของเจ้Emที่ยังวุ่นวาDยกับเธออยู่บ่Cเซา...Bmทั้งที่เฮAmาจบกันตั้งนาDขอโทษได้ไหGม ที่ยังทักไปBmให้เธอต้องรำEmคาญฮักเฮDามันอวCสาน...จบด้วยกาAmรต่างคนต่างไD

ฮักเธอที่Cสุด  ฮักเธอหมดใDขอโทษได้ไหBmมที่เป็นแบบนี้EmสิพยายาCมลืมเจ้าเด้อคBmนดีอ้ายสิเฮ็AmดจนทุกวิธีD เพื่อลืมให้ได้G

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

* | ** | *** |

D |

** | *** |

อ้ายสิเฮ็Amดจนทุกวิธี..D   เพื่อลืมให้ได้..

C D | Em D |C Bm | Am D | G |