ง้อ(ววว)

 KT Long Flowing แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ง้อ(ววว) KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: kpopinsts01

B | A#m |B | A#m |
G#m | A#m |B | C# |

บางทีไม่เคยเข้าBใจเป็นอะไรอยู่ดี ๆ เงียบA#mไปคล้ายว่าเธอจะงอBล ต้องการอะไรน่าจะบอA#mกฉันคิดไปเองตลG#mอดเลยงั้นช่วยจำไว้หน่A#mอยละกัน..คนดีB..ฟังฉันC#ที

เธอคือทุกอย่าBงของฉัน ในตอA#mนนี้ลมหายใจที่มีB ฉันก็ให้เธอไปหมดA#mแล้วถ้าเธอยังไม่เลิG#mกงอลดูแล้วเธอคA#mงไม่แคล้ว ต้อง(โดน)(จัด)ซักBทีจะได้หาC#ยงอล

ทำตัวBแบบนี้ มันน่าโดนจังไหA#mนอ่ะเลขบัญชี จะได้โอนตังนิดหน่อBยให้เธอไว้คลายเหงาไม่อยาA#mกให้เธอต้องอายเขา G#m  โทษทีที่ไม่ค่อยหวาA#mนเหมือนคู่ใครแต่เธอBคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องกาA#mรเป็นคู่ใจ

โอ้โอB โอ้โอ.. จริง ๆ แล้วฉันA#mเองที่ทำBให้เธอต้องกลาย..เป็นแบA#mบนี้รักกัG#mนภาษาอะไร แค่เวลA#mายังไม่มีขอโทBษที่ทำให้เธอ ต้องเหงาC#ใจ

** |

 B  จะไม่มาง้A#mอเธอเลย   ถ้าเธG#mอไม่สำคัC#ญกับหัวF#ใจ   สิ่Bงที่เธอคิด ใช่จริA#mงเสมอไป   งั้นG#mช่วยฟังอะไรหน่อยแล้วC#กัน

** | ** |คอร์ดเพลง ง้อ(ววว) KT Long Flowing

เนื้อเพลง ง้อววว KT Long Flowingบางทีไม่เคยเข้าใจ เป็นอะไรอยู่ดีๆเงียบไป คล้ายว่าเธอจะงอล ต้องการอะไรน่าจะบอกฉัน คิดไปเองตลอดเลย งั้นช่วยจำไว้หน่อยละกันคนดี ฟังฉันที เธอคือทุกอย่างของฉัน ในตอนนี้ ลมหายใจที่มี ฉันก็ให้เธอไปหมดแล้ว ถ้าเธอยังไม่เลิกงอล ดูแล้วเธอคงไม่แคล้ว ต้อง(โดน)(จัด)ซักที จะได้หายงอล ทำตัวแบบนี้ มันน่าโดนจัง ไหนอ่ะเลขบัญชี จะได้โอนตัง นิดหน่อยให้เธอไว้คลายเหงา ไม่อยากให้เธอต้องอายเขา โทษทีที่ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่ใคร แต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องการเป็นคู่ใจ โอ้โอ โอ้โอ จริงๆแล้วฉันเอง ที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้ รักกันภาษาอะไร แค่เวลายังไม่มี ขอโทษที่ทำให้เธอ ต้องเหงาใจ จะไม่มาง้อเธอเลย ถ้าเธอไม่สำคัญกับหัวใจ สิ่งที่เธอคิด ใช่จริงเสมอไป งั้นช่วยฟังอะไรหน่อยแล้วกัน