แหลก

Season Five, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แหลก - Season Five

Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |
Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |

ผ่าAmaj7นคืนวันที่เหมือนดังความฝันเพราะ..ฉันมีBm7เธอ..คำAmaj7บอกรักที่ฝังอยู่ทุกวันฉันเลยไม่เผื่อBm7ใจ

 Dmaj7   ขนาดก้อนหินยังแหลC#m7กเป็นเม็ดทร(F#m7)าย    นัBm7บประสาอะไรEกับหัAmaj7 Bm7 C#m7วใจ Dmaj7   เช่นเธอตอนนี้ที่เปลี่C#m7ยนจากฉันไปF#m7    ฉัBm7นกำลังจะเสียเธอใช่ไหE

ไม่ทันได้เตรียAmaj7มใจเมื่อเห็นเธอเดินจาC#m7กไปและตัวฉันคงทำได้Dแค่เพียงต้องยอมรับความจDmริงได้แค่เกิดมาเป็C#m7นทั้งคนที่รักเธอและคF#7นที่เธอทิ้งคำบอกรักBm7ทุกวันที่ฉันเคยได้Eยินไม่มีอีกแล้ว..

Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |

และAmaj7ยังคงได้ยินแค่เพียงเสียงที่เธอนั้นร่ำBm7ลาที่Amaj7แห่งเดิมที่ยังคงคุ้นตาแต่ไม่รู้จะเดินไปทางBm7ไหน

* | ** |

C#m7 | G |Em7 | F#7 |

ไม่ทันได้เตรียBmaj7มใจเมื่อเห็นเธอเดินจาD#m7กไปและตัวฉันคงทำได้Eแค่เพียงต้องยอมรับความจEmริงได้แค่เกิดมาเป็D#m7นทั้งคนที่รักเธอและคG#7นที่เธอทิ้งคำบอกรักC#m7ทุกวันที่ฉันเคยได้F#ยินไม่มีอีกD#m7 | G#แล้ว..ฉันรัC#m7กเธอ.. ฉันรักF#เธอ..   D#m7 | G#7และคำ คำนี้ฉันรัC#m7กเธอ..    F#ไม่มีอีกแล้ว