แหลก

 Season Five  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แหลก Season Five
เนื้อร้อง/ทำนอง: SeasonFiveเรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Sanamluang Music

Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |
Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |

ผ่าAmaj7นคืนวันที่เหมือนดังความฝันเพราะ..ฉันมีBm7เธอ..คำAmaj7บอกรักที่ฝังอยู่ทุกวันฉันเลยไม่เผื่อBm7ใจ

 Dmaj7   ขนาดก้อนหินยังแหลC#m7กเป็นเม็ดทร(F#m7)าย    นัBm7บประสาอะไรEกับหัAmaj7 Bm7 C#m7วใจ Dmaj7   เช่นเธอตอนนี้ที่เปลี่C#m7ยนจากฉันไปF#m7    ฉัBm7นกำลังจะเสียเธอใช่ไหE

ไม่ทันได้เตรียAmaj7มใจเมื่อเห็นเธอเดินจาC#m7กไปและตัวฉันคงทำได้Dแค่เพียงต้องยอมรับความจDmริงได้แค่เกิดมาเป็C#m7นทั้งคนที่รักเธอและคF#7นที่เธอทิ้งคำบอกรักBm7ทุกวันที่ฉันเคยได้Eยินไม่มีอีกแล้ว..

Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |

และAmaj7ยังคงได้ยินแค่เพียงเสียงที่เธอนั้นร่ำBm7ลาที่Amaj7แห่งเดิมที่ยังคงคุ้นตาแต่ไม่รู้จะเดินไปทางBm7ไหน

* | ** |

C#m7 | G |Em7 | F#7 |

ไม่ทันได้เตรียBmaj7มใจเมื่อเห็นเธอเดินจาD#m7กไปและตัวฉันคงทำได้Eแค่เพียงต้องยอมรับความจEmริงได้แค่เกิดมาเป็D#m7นทั้งคนที่รักเธอและคG#7นที่เธอทิ้งคำบอกรักC#m7ทุกวันที่ฉันเคยได้F#ยินไม่มีอีกD#m7 | G#แล้ว..ฉันรัC#m7กเธอ.. ฉันรักF#เธอ..   D#m7 | G#7และคำ คำนี้ฉันรัC#m7กเธอ..    F#ไม่มีอีกแล้วคอร์ดเพลง แหลก SeasonFive

เนื้อเพลง แหลก Season Five ผ่านคืนวันที่เหมือนดังความฝัน เพราะ ฉันมีเธอ คำบอกรักที่ฝังอยู่ทุกวัน ฉันเลยไม่เผื่อใจ ขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทราย นับประสาอะไรกับหัวใจ เช่นเธอตอนนี้ที่เปลี่ยนจากฉันไป ฉันกำลังจะเสียเธอใช่ไหม ไม่ทันได้เตรียมใจ เมื่อเห็นเธอเดินจากไป และตัวฉันคงทำได้ แค่เพียงต้องยอมรับความจริง ได้แค่เกิดมาเป็นทั้งคนที่รักเธอ และคนที่เธอทิ้ง คำบอกรักทุกวันที่ฉันเคยได้ยิน ไม่มีอีกแล้ว และยังคงได้ยินแค่เพียง เสียงที่เธอนั้นร่ำลา ที่แห่งเดิมที่ยังคงคุ้นตา แต่ไม่รู้จะเดินไปทางไหน ไม่ทันได้เตรียมใจ เมื่อเห็นเธอเดินจากไป และตัวฉันคงทำได้ แค่เพียงต้องยอมรับความจริง ได้แค่เกิดมาเป็นทั้งคนที่รักเธอ และคนที่เธอทิ้ง คำบอกรักทุกวันที่ฉันเคยได้ยิน ไม่มีอีกแล้ว ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ และคำ คำนี้ ฉันรักเธอ ไม่มีอีกแล้ว