หลงมนต์โนราห์

 กิตติศักดิ์ ไชยชนะ  ลูกทุ่ง  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หลงมนต์โนราห์ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กิตติศักดิ์ ไชยชนะเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตยติดต่องานแสดง: 0620936608

D#m | D#m |B | B |G#m C# | D#m | D#m |

รถไฟสายใD#mต้ที่นำพาA#mกายเปี่ยมด้วยความหวัD#mศรัทธานั้นเป็นที่ตั้G#mบ่อยครั้A#mงค้นหาD#mความหมายมองเห็นยอดหญ้F#นึกถึงครD#mาเรียนรำท่าเขาควาG#mท่วงท่C#าเหยียดมือทอดกาF#พี่เขินอาG#mยอยู่ข้างริมC# A#7 | D#mน้ำ

เดินทางแสนไกD#mกลับเหมือนใกA#mล้ เพราะใจตั้งมั่D#mอยากรู้ในสิ่งที่ฝัG#mก็พลัA#mนได้พบควาD#mมหมายพี่ได้เจอน้อF#เหมือนใจพี่ต้อD#mงมนต์สะกดใG#mสวมเทริC#ดลูกปัดเรียงราBผ้าพริ้วไสA#mว ใจพี่สั่นD#mคลอน

ดังเหมือนสวรBรค์..สรรสร้C#างให้มาได้D#mชมสาวใต้ในตาคBม  ผู้นิยC#มในศิF# A#ลปะสืบต่อสืบสาD#mน..ตำนานD#7ท่ารำนานG#mมา      C#สาวมโนราG#mห์..นำพาA7พี่มาเยือนถิ่นC# | A# D#mนี้

ลั่นวูดรถไD#mฟ  หัวใA#mจพี่เคล้าน้ำD#mตาคิดถึงสาวโนG#mรา ปราถนA#mาไปหาคนD#mดีหัวใจพร่ำบอF#ก อยากย้อนD#mกลับถิ่G#m C#นที่ข้างสายนF#ที ตรงที่A#mเราเคยรำร่วมD#mกัน

B C# | D#m |G#m A#m | D#m |

** |

กลับไปเยือนถิ่นที่A#.. มโหรีC# ดินแดนโนF#รา

B A# | D#m |คอร์ดเพลง หลงมนต์โนราห์ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ

เนื้อเพลง หลงมนต์โนราห์ กิตติศักดิ์ ไชยชนะรถไฟสายใต้ ที่นำพากายเปี่ยมด้วยความหวัง ศรัทธานั้นเป็นที่ตั้ง บ่อยครั้งค้นหาความหมาย มองเห็นยอดหญ้า นึกถึงคราเรียนรำท่าเขาควาย ท่วงท่าเหยียดมือทอดกาย พี่เขินอายอยู่ข้างริมน้ำ เดินทางแสนไกล กลับเหมือนใกล้ เพราะใจตั้งมั่น อยากรู้ในสิ่งที่ฝัน ก็พลันได้พบความหมาย พี่ได้เจอน้อง เหมือนใจพี่ต้องมนต์สะกดใจ สวมเทริดลูกปัดเรียงราย ผ้าพริ้วไสว ใจพี่สั่นคลอน ดังเหมือนสวรรค์สรรสร้างให้มาได้ชม สาวใต้ในตาคม ผู้นิยมในศิลปะ สืบต่อสืบสานตำนานท่ารำนานมา สาวมโนราห์นำพาพี่มาเยือนถิ่นนี้ ลั่นวูดรถไฟ หัวใจพี่เคล้าน้ำตา คิดถึงสาวโนรา ปราถนาไปหาคนดี หัวใจพร่ำบอก อยากย้อนกลับถิ่นที่ ข้างสายนที ตรงที่เราเคยรำร่วมกัน กลับไปเยือนถิ่นที่ มโหรี ดินแดนโนรา