ลูกผู้ชาย

 ไท ธนาวุฒิ  ลูกผู้ชาย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

ลูกผู้ชาย - ไท ธนาวุฒิ (โปรเจคเพลงเรื่องใหญ่)

Bm | Bm |

Bm | G |Em | F# |
Bm | G |Em | F# | Bm |

ผมBmไม่เคยเลย  ผมGไม่เคยทำเหมืEmอนที่คุณทำ เธอF#ช้ำใจทิ้Bmงขว้างประจำ  เขาGไม่ทำกันขอEmบอกว่ามัน.. ไม่F#ผู้ชาย

ลูกผู้ชายGตัวเป็น ๆ  เขาต้องชัดDเจนในใจแม้บุญคุEmณต้องทดแทน  ถ้าความแค้Bmนชำระไปลูกผู้ชายGตัวจริง เขาไม่ทิ้Dง ไม่ทำใครที่รักเรEmาต้องร้าวใจ  ลูกผู้ชาF#ยเขาไม่ทำ

เรื่องถนอBmม.. ใจผู้หญิGลูกผู้ชาEmย.. เขาจะต้อF#งไม่ละเลยเรื่องทำร้าBmย.. ใจผู้หญิGลูกผู้ชาEmย.. เขาไม่ทำF#..

Bm | G |Em | F# | F# |

รักBmให้ดี ๆ  ขอGบอกดังดังขอEmโทษโปรดฟัง.. ให้F#เข้าใจแม้Bmหากคุณทำ  ไม่GอนาทรผมEmเกี่ยวแน่นอน  คุณF#ผู้ชาย

* | ** |

G | D |Em | Bm |
G | D |Em | F# | F# |

** |

Bm | G |Em | F# | ( x2 ) | Bm | Bm |