ไม่เห็นยาก

 Zeal  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่เห็นยาก ZEAL วงซีล
เนื้อร้อง: วันเสาร์ทำนอง: ปราชญ์ พงษ์ไชยเรียบเรียง: ปราชญ์ พงษ์ไชย, ZEAL

C# D#m | F# |C# G# | D#m |
C# D#m | F# |D#m | F# |

จาC#กวันคืนที่ดีมีแต่เราผ่าD#mนเรื่องราวสุขทุกข์มามากมายไม่C#เคยมีวันไหนที่ไม่รักกัD#m

แต่C#ยิ่งนานรักเราเริ่มอ่อนแรงกลัD#mบเป็นความขัดแย้งและกดดันต่างC#ไม่มีเหตุผล ไม่ยอม ไม่ทD#mน.. ต่อกัF#

ไม่เคA#mยคิดว่าเรื่องระหว่างเราเหมือG#นมาเจอับทางตันรัD#mกเคยมีให้กันมันอยู่ไหF#

ตกลC#งรักเรายัD#mงเหมือนเดิมF#อีกไหมแค่เพียC#งอยากจะย้ำG#ให้แน่D#mใจถ้ามันC#ไม่เหมือนเดิD#mม ต้องกาF#รอย่างไรเธออยากจะอยู่D#mจะไป ก็บอกกับฉันF#ได้ไหมเธอ

ผิดC#ที่ตัวฉันเองคงอ่อนแอไม่อาD#mจดูแลความรักF#ที่เปราะบางยิ่C#งนานวันดูเหมือนว่าเรายิ่งห่าD#mง..จากกัF#

* | ** |

A#m G# | F# |
A#m G# | F# |
A#m G# | F# |
A#m | F# |

C# D#m | F# |C# G# | D#m |
C# D#m | F# |D#m | F# |

* |

ตกลC#งรักเรายัD#mงเหมือนเดิมF#อีกไหมแค่เพียC#งอยากจะย้ำG#ให้แน่D#mใจถ้ามันC#ไม่เหมือนเดิD#mม ต้องกาF#รอย่างไรเธออยากจะอยู่D#mจะไปก็บอกกับฉันF#สักทีได้ไหม

ตกลC#งรักเรายัD#mงเหมือนเดิมF#อีกไหมแค่เพียC#งอยากจะย้ำG#ให้แน่D#mใจถ้ามันC#ไม่เหมือนเดิD#mม ต้องกาF#รอย่างไรเธออยากจะอยู่D#mจะไปก็บอกกับฉันF#ได้ไหมไม่เห็นยากคอร์ดเพลง ไม่เห็นยาก ZEAL วงซีล

เนื้อเพลง ไม่เห็นยาก ZEAL ซีลจากวันคืนที่ดีมีแต่เรา ผ่านเรื่องราวสุขทุกข์มามากมาย ไม่เคยมีวันไหนที่ไม่รักกัน แต่ยิ่งนานรักเราเริ่มอ่อนแรง กลับเป็นความขัดแย้งและกดดัน ต่างไม่มีเหตุผล ไม่ยอม ไม่ทน ต่อกัน ไม่เคยคิดว่าเรื่องระหว่างเรา เหมือนมาเจอับทางตัน รักเคยมีให้กันมันอยู่ไหน ตกลงรักเรายังเหมือนเดิมอีกไหม แค่เพียงอยากจะย้ำให้แน่ใจ ถ้ามันไม่เหมือนเดิม ต้องการอย่างไร เธออยากจะอยู่จะไป ก็บอกกับฉันได้ไหมเธอ ผิดที่ตัวฉันเองคงอ่อนแอ ไม่อาจดูแลความรักที่เปราะบาง ยิ่งนานวันดูเหมือนว่าเรายิ่งห่างจากกัน ตกลงรักเรายังเหมือนเดิมอีกไหม แค่เพียงอยากจะย้ำให้แน่ใจ ถ้ามันไม่เหมือนเดิม ต้องการอย่างไร เธออยากจะอยู่จะไป ก็บอกกับฉันสักทีได้ไหม ตกลงรักเรายังเหมือนเดิมอีกไหม แค่เพียงอยากจะย้ำให้แน่ใจ ถ้ามันไม่เหมือนเดิม ต้องการอย่างไร เธออยากจะอยู่จะไป ก็บอกกับฉันได้ไหมไม่เห็นยาก