ไม่แก่ตาย

 Bodyslam JOEYBOY สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่แก่ตาย bodyslam feat.JOEYBOY
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกูล, JOEYBOYทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: bodyslam, พูนศักดิ์ จตุระบุลดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

F C/E Am | A# |
F C/E Am | C |

ถึงวันหนึ่Fง ไม่มีใคC/Eรจะค้าAmนเวลาA#ต้องเหี่ยวเฉา ต้องร่วงโรยรFา ไม่กลับC/E AmมายอCมรับมัน

ถึงที่สุFด ใจดวงนี้C/E จะเต้Amนต่อไปA#เส้นทางนี้จะยาวหรือไกFล ขนาดไC/E AmหนเดินCต่อไป

ตื่Dmน ลืมตา กี่ครั้A#ง..โลกใบเก่Gmา  มองตรงไหAmยังมีสิ่A#งที่แสนท้าทายไม่ว่าทาDmง..สิ้นสุดตรงไหA#ถ้ายังตื่Gmน ถ้ายังไหAmจะลุกA#ขึ้นยืน จะฝันCจนวันสุดท้าDm

Fฎ..เกณC/Eฑ์ที่แสนมากมาA#เติบโตเรียนรู้เรื่องราF/Aว จะดีร้ายเด็กCคนนั้น..ไม่เลือนหาย

ไม่เลือนหาDmย อยู่ตรงนี้ ข้างในหัวใจA#ไม่ร่วงโรย จะไม่อ่อนล้F/Aา แม้เวลา..ผ่าCนเลยไป

ตื่Dmน ลืมตา กี่ครั้A#ง..โลกใบเก่Gmา  มองตรงไหAmยังมีสิ่A#งที่แสนท้าทายฉันคือเด็Dmก..คนเดิมคนนั้นA#ไม่ยอมหยุGmด ยังเสาะหAmจะลุกA#ขึ้นยืน จะฝันCจนวันสุดท้าDm

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

แก่Dmตรงไหน เดือดดาลได้ แก่ตรงไหนใครบอกกันมาว่าความพลุ่งพล่านของเราควรหยุดตรงไหนกู กู กู..แก่ที่ไหนเค้าบอกว่าหมดสมัยเรียกลุงเรียกป้าเรียกอาเรียกน้าคะคะคะแคร์ที่ไหนวะ

พรุ่งนี้Dmกูจะบิน พรุ่งนี้กูจะกินพรุ่งนี้กูจะปลิ้น พรุ่งนี้กูจะกลิ้งแล้วกูจะวิ่งแบบพี่ตูนคอยดูกูนะ Coming soonไม่หยุดไม่สุดจนหมดภาระเดินทางต่อไปไม่สนชัยชนะถ้า Rock ยัง Never Dieคนอย่างกูไม่มีวันแก่ตาย

* | ** |คอร์ดเพลง ไม่แก่ตาย bodyslam feat.JOEYBOY

เนื้อเพลง ไม่แก่ตาย bodyslam feat.JOEYBOYถึงวันหนึ่ง ไม่มีใครจะค้านเวลา ต้องเหี่ยวเฉา ต้องร่วงโรยรา ไม่กลับมา ยอมรับมัน ถึงที่สุด ใจดวงนี้ จะเต้นต่อไป เส้นทางนี้จะยาวหรือไกล ขนาดไหน เดินต่อไป ตื่น ลืมตา กี่ครั้ง โลกใบเก่า มองตรงไหน ยังมีสิ่งที่แสนท้าทาย ไม่ว่าทางสิ้นสุดตรงไหน ถ้ายังตื่น ถ้ายังไหว จะลุกขึ้นยืน จะฝันจนวันสุดท้าย กฎเกณฑ์ที่แสนมากมาย เติบโตเรียนรู้เรื่องราว จะดีร้าย เด็กคนนั้นไม่เลือนหาย ไม่เลือนหาย อยู่ตรงนี้ ข้างในหัวใจ ไม่ร่วงโรย จะไม่อ่อนล้า แม้เวลา ผ่านเลยไป ตื่น ลืมตา กี่ครั้ง โลกใบเก่า มองตรงไหน ยังมีสิ่งที่แสนท้าทาย ฉันคือเด็กคนเดิมคนนั้น ไม่ยอมหยุด ยังเสาะหา จะลุกขึ้นยืน จะฝันจนวันสุดท้าย แก่ตรงไหน เดือดดาลได้ แก่ตรงไหน ใครบอกกันมาว่าความพลุ่งพล่าน ของเราควรหยุดตรงไหน กู กู กูแก่ที่ไหน เค้าบอกว่าหมดสมัย เรียกลุงเรียกป้าเรียกอาเรียกน้า คะคะคะแคร์ที่ไหนวะ พรุ่งนี้กูจะบิน พรุ่งนี้กูจะกิน พรุ่งนี้กูจะปลิ้น พรุ่งนี้กูจะกลิ้ง แล้วกูจะวิ่งแบบพี่ตูน คอยดูกูนะ Coming soon ไม่หยุดไม่สุดจนหมดภาระ เดินทางต่อไปไม่สนชัยชนะ ถ้า Rock ยัง Never Die คนอย่างกูไม่มีวันแก่ตาย