ไม่ขวางทางรัก

 น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่ขวางทางรัก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

F | F Dm |C | F |

รักFกลับตาลปัตรมันเปลี่ยนไปหนัด ไม่เหมือนเดิมหวาDmนกันเมื่อแรกเริ่มคอยเติมแต่ความห่วงใยให้กันเปลี่ยCนเวลา เปลี่ยนใจไปตามาสถานการณ์มันเป็Fนไป

เกิดFจากความวกวนของคนที่ใจมันรักไม่จริงจะเลิDmก จะอยู่ จะทิ้ง จะคบ จะจบ หรือเดินต่อไปไม่Cบังคับสำหรับทางเลือกของใจ ไปหรือFอยู่

แล้วแต่Gmสู  เราทำใจได้Cแต่เสียดA# A#addb9าย..                รักที่ฟูมฟักมาCนาน

ใจดวงนี้Fมันมมีแต่รักที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเธอจะหยุDmด ฉันก็ไม่ขวางเส้นทางให้ผ่านคนที่รัFกคอยเฝ้าประคองยังดายของจ้านแต่ถ้าเธอจะไปGmจากฉัAmน...  A# Cงั้นก็ไปF

ฉันFจะทำอะไรทุกครั้งก็ทำได้อย่างง่ายดายแต่Dmเมื่อปล่อยเธอไป ทีนี้ทำใจมันช่างยากเย็นเพื่อA#คนที่เรารักนั้นยอมอกหักA#addb9ด้วยความจำเป็นฉันCยอมลำC#เค็ญDm... อยากเห็นCคนรักได้Fดี

F | F Dm |C | F |

* | ** | *** |

F Gm | F |Gm C | F |
F C | F |

* | ** | *** |

F | F Dm |C | F |คอร์ดเพลง ไม่ขวางทางรัก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

เนื้อเพลง ไม่ขวางทางรัก น้องเดียว สุวรรณแว่นทองรักกลับตาลปัตร มันเปลี่ยนไปหนัด ไม่เหมือนเดิม หวานกันเมื่อแรกเริ่ม คอยเติมแต่ความห่วงใยให้กัน เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนใจไปตามาสถานการณ์ มันเป็นไป เกิดจากความวกวนของคนที่ใจมันรักไม่จริง จะเลิก จะอยู่ จะทิ้ง จะคบ จะจบ หรือเดินต่อไป ไม่บังคับสำหรับทางเลือกของใจ ไปหรืออยู่ แล้วแต่สู เราทำใจได้ แต่เสียดาย รักที่ฟูมฟักมานาน ใจดวงนี้มันมมีแต่รักที่บริสุทธิ์ แต่ถ้าเธอจะหยุด ฉันก็ไม่ขวางเส้นทางให้ผ่าน คนที่รักคอยเฝ้าประคองยังดายของจ้าน แต่ถ้าเธอจะไปจากฉัน งั้นก็ไป ฉันจะทำอะไรทุกครั้งก็ทำได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อปล่อยเธอไป ทีนี้ทำใจมันช่างยากเย็น เพื่อคนที่เรารักนั้นยอมอกหักด้วยความจำเป็น ฉันยอมลำเค็ญ อยากเห็นคนรักได้ดี