ไม่ขวางทางรัก

 น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่ขวางทางรัก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

F | F Dm |C | F |

รักFกลับตาลปัตรมันเปลี่ยนไปหนัด ไม่เหมือนเดิมหวาDmนกันเมื่อแรกเริ่มคอยเติมแต่ความห่วงใยให้กันเปลี่ยCนเวลา เปลี่ยนใจไปตามาสถานการณ์มันเป็Fนไป

เกิดFจากความวกวนของคนที่ใจมันรักไม่จริงจะเลิDmก จะอยู่ จะทิ้ง จะคบ จะจบ หรือเดินต่อไปไม่Cบังคับสำหรับทางเลือกของใจ ไปหรือFอยู่

แล้วแต่Gmสู  เราทำใจได้Cแต่เสียดA# A#addb9าย..                รักที่ฟูมฟักมาCนาน

ใจดวงนี้Fมันมมีแต่รักที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเธอจะหยุDmด ฉันก็ไม่ขวางเส้นทางให้ผ่านคนที่รัFกคอยเฝ้าประคองยังดายของจ้านแต่ถ้าเธอจะไปGmจากฉัAmน...  A# Cงั้นก็ไปF

ฉันFจะทำอะไรทุกครั้งก็ทำได้อย่างง่ายดายแต่Dmเมื่อปล่อยเธอไป ทีนี้ทำใจมันช่างยากเย็นเพื่อA#คนที่เรารักนั้นยอมอกหักA#addb9ด้วยความจำเป็นฉันCยอมลำC#เค็ญDm... อยากเห็นCคนรักได้Fดี

F | F Dm |C | F |

* | ** | *** |

F Gm | F |Gm C | F |
F C | F |

* | ** | *** |

F | F Dm |C | F |