ไม่สมศักดิ์ศรี

ไท ธนาวุฒิ, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ

C | F G Csus2 |

หน้าอย่างฉัAmน  ฉันรู้Gตัวเองดีไม่มีวัAmอย่าฝันGให้มันเกิน ไม่มีทาAmแต่หัวGใจมันยังไม่ยอF | Fม..

ก็มันรัAmก  ถึงแม้Gจะมีเพียงแค่หัวใAmถึงแม้Gจะมีใคร..เขาทุ่มเทAm..ให้เธอมากกว่Gา..คำว่ารักจากคนนี้Fคนอย่าฉันFมันก็ดีแต่รักเธG

ถ้าหากเธอคิDmดว่าฉันยังไม่ดีGไม่สมศักดิ์ศรีCของชีEmวิตเธอAmก็ออกไปค้Dmน ไปหาให้มันเจGอ.. ที่เธอฝัC | C7น..แต่ถ้าวันไหDmน..เธอเห็นความเป็นจริGว่าสิ่งที่เธCอต้องกาEmรคือหัวใAmก็กลับมาหDmา..คนที่รักเธอเกินใคGร..คนอย่างฉัC | C

* | ** |

Am | AmM7 |Am7 | Am6 |
Dm | G |F | G |

** |

กลับมารัDmก..คนที่รักเดียวใจเดียGว..อย่างฉัC