เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง

 ดูโอเมย์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง ดูโอเมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีโปรดิวเซอร์: การษณี ผลเจริญแจ่มจรัสสังกัดค่าย: ลายไทยอินดี้

ดึกแล้G#วยังอยู่.. ที่ร้านเดิCmมยังดื่มที่โต๊ะเดิC#ม  ยังนั่งมอD#งใคร ๆดึกแล้G#วเมาสาด ก็เพราะบรCmรยากาศมันพาC#ไป  แต่ในใจD#ก็ยังเหงา

 Fm  อยู่ในอารมณ์อ่อนแอA#7   เฮฮาC#กับใครได้แค่D#เบา ๆG#     โอ้วD#/G.. Fm  เพลงที่บรรเลงก็เพลงเดิม ๆA#7   รินบาง ๆ เหมือนเก่า C#  แต่คืนนี้เราไม่รู้D#เป็นอะไร.. D#

เมาทุกขวC#ดเจ็บปวดทุกเพD#ลงอยู่ดี ๆ น้ำตCmาก็ไหลมาเองได้Fยิ่งดื่มยิ่งเหA#mงา ยิ่งฟังยิ่งเศร้D#คิดถึงคนที่เขาทิ้G#งเราไป    G#7เมาทุกขวC#ด เจ็บปวดทั้งคืD#คนเข้ามาทักทาCmยก็ได้แต่ฝืนยิ้มให้Fยิ่งเพลงมันช้ำA#m มันก็ยิ่งซ้ำเติมD#เข้าไปก็ยิ่งทำใจG#ไม่ได้

G# | D# |

ดึกแล้G#วคนต่าง..ก็เสียงดัCmงเพลงเปิดก็ร้องC#ตาม  เรายกแก้D#วชนไปดูเหมือG#นสนุก  ดูเหมือนมีCmความสุขขนาC#ดไหน  แต่ในใจD#ก็ยังเหงา

 Fm  ยังมีอารมณ์อ่อนแอ A#7   เฮฮาC#กับใครได้แค่D#เบา ๆG#     โอ้วD#/G.. Fm  เพลงที่บรรเลงก็เพลงเดิม ๆA#7   รินบาง ๆ เหมือนเก่า C#  แต่ตอนนี้เราไม่รู้D#เป็นอะไร..  D#

** |

G# |คอร์ดเพลง เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง ดูโอเมย์

เนื้อเพลง เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง ดูโอเมย์ดึกแล้วยังอยู่ ที่ร้านเดิมยังดื่ม ที่โต๊ะเดิม ยังนั่งมองใครๆดึกแล้วเมาสาด ก็เพราะบรรยากาศ มันพาไป แต่ในใจก็ยังเหงา อยู่ในอารมณ์อ่อนแอ เฮฮากับใครได้แค่เบาๆโอ้ว เพลงที่บรรเลงก็เพลงเดิมๆรินบางๆเหมือนเก่า แต่คืนนี้เราไม่รู้เป็นอะไร เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้ ยิ่งดื่มยิ่งเหงา ยิ่งฟังยิ่งเศร้า คิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไป เมาทุกขวด เจ็บปวดทั้งคืน คนเข้ามาทักทายก็ได้แต่ฝืนยิ้มให้ ยิ่งเพลงมันช้ำ มันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไป ก็ยิ่งทำใจไม่ได้ ดึกแล้วคนต่างก็เสียงดังเพลงเปิด ก็ร้องตาม เรายกแก้วชนไป ดูเหมือนสนุก ดูเหมือนมีความสุข ขนาดไหน แต่ในใจก็ยังเหงา ยังมีอารมณ์อ่อนแอ เฮฮากับใครได้แค่เบาๆโอ้ว เพลงที่บรรเลงก็เพลงเดิมๆรินบางๆเหมือนเก่า แต่ตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไร