เหมิดแฮงฮัก

 นันท์ ธนากร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เหมิดแฮงฮัก นันท์ ธนากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: นันท์ ธนากรเรียบเรียง/ดนตรี: ไอดิน อภินันท์

Bm A | G D |Bm A | G |

ทนDทุกข์ทรมาน..เพราะกาF#mรจากไปเฮ็Bmดจั่งใด๋หัวใจ..สิลืF#mมได้ลง โอG..โฮA | Aว...

ให้Dลืมคน ๆ นึF#mง.. มันบ่ง่าGยคือจั่งลืมAตาเหงDาคือไก่เป็นF#mห่า  มื้อเจ้Gาบอกว่าสิAไป

ฮ้อGงไห้ตาแดง แทF#mบหมดแฮงหาBmยใจถิ่Gมกันได้จั่งใA | Aด๋..

Gาธุเด้Aอ เกิดชาติใF#mด๋กะอย่าให้เห็Bmอย่Gาให้พ้อให้เป็Aนของเล่นผู้ใด๋DหลาGบแล้วอิหAลี มันทF#mรมานปางBmตายขั่นสิพ้อGแต่คนหลายใจA บ่ฮักไผกะได้Dเด้อ

D F#m | G A |
D F#m | G A |
G A | F#m Bm |
G A | D A |

ให้Dลืมคน ๆ นึF#mง.. มันบ่ง่าGยคือจั่งลืมAตาเหงDาคือไก่เป็นF#mห่า  มื้อเจ้Gาบอกว่าสิAไป

ฮ้อGงไห้ตาแดง แทF#mบหมดแฮงหาBmยใจถิ่Gมกันได้จั่งใA | Aด๋..

** |

หาโลกนี้Gมีแต่คนหลายใA | Aจ..สิโสดตายให้คนส่า

Bm A | G D |
Bm A | G |

ทนDทุกข์ทรมาน..เพราะกาF#mรจากไปเฮ็Bmดจั่งใด๋หัวใจ..สิลืF#mมได้ลง ฮืGม...A | Aคอร์ดเพลง เหมิดแฮงฮัก นันท์ ธนากร

เนื้อเพลง เหมิดแฮงฮัก นันท์ ธนากรทนทุกข์ทรมานเพราะการจากไป เฮ็ดจั่งใด๋หัวใจสิลืมได้ลง โอโฮว ให้ลืมคนๆนึง มันบ่ง่ายคือจั่งลืมตา เหงาคือไก่เป็นห่า มื้อเจ้าบอกว่าสิไป ฮ้องไห้ตาแดง แทบหมดแฮงหายใจ ถิ่มกันได้จั่งใด๋ สาธุเด้อ เกิดชาติใด๋กะอย่าให้เห็น อย่าให้พ้อให้เป็นของเล่นผู้ใด๋ หลาบแล้วอิหลี มันทรมานปางตาย ขั่นสิพ้อแต่คนหลายใจ บ่ฮักไผกะได้เด้อ ให้ลืมคนๆนึง มันบ่ง่ายคือจั่งลืมตา เหงาคือไก่เป็นห่า มื้อเจ้าบอกว่าสิไป ฮ้องไห้ตาแดง แทบหมดแฮงหายใจ ถิ่มกันได้จั่งใด๋ หาโลกนี้มีแต่คนหลายใจ สิโสดตายให้คนส่า ทนทุกข์ทรมานเพราะการจากไป เฮ็ดจั่งใด๋หัวใจสิลืมได้ลง ฮืม