เหมิดแฮงฮัก

นันท์ ธนากร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เหมิดแฮงฮัก - นันท์ ธนากร

Bm A | G D |Bm A | G |

ทนDทุกข์ทรมาน..เพราะกาF#mรจากไปเฮ็Bmดจั่งใด๋หัวใจ..สิลืF#mมได้ลง โอG..โฮA | Aว...

ให้Dลืมคน ๆ นึF#mง.. มันบ่ง่าGยคือจั่งลืมAตาเหงDาคือไก่เป็นF#mห่า  มื้อเจ้Gาบอกว่าสิAไป

ฮ้อGงไห้ตาแดง แทF#mบหมดแฮงหาBmยใจถิ่Gมกันได้จั่งใA | Aด๋..

Gาธุเด้Aอ เกิดชาติใF#mด๋กะอย่าให้เห็Bmอย่Gาให้พ้อให้เป็Aนของเล่นผู้ใด๋DหลาGบแล้วอิหAลี มันทF#mรมานปางBmตายขั่นสิพ้อGแต่คนหลายใจA บ่ฮักไผกะได้Dเด้อ

D F#m | G A |
D F#m | G A |
G A | F#m Bm |
G A | D A |

ให้Dลืมคน ๆ นึF#mง.. มันบ่ง่าGยคือจั่งลืมAตาเหงDาคือไก่เป็นF#mห่า  มื้อเจ้Gาบอกว่าสิAไป

ฮ้อGงไห้ตาแดง แทF#mบหมดแฮงหาBmยใจถิ่Gมกันได้จั่งใA | Aด๋..

** |

หาโลกนี้Gมีแต่คนหลายใA | Aจ..สิโสดตายให้คนส่า

Bm A | G D |
Bm A | G |

ทนDทุกข์ทรมาน..เพราะกาF#mรจากไปเฮ็Bmดจั่งใด๋หัวใจ..สิลืF#mมได้ลง ฮืGม...A | A