มิสซ้อนท้าย

 ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์ วงเบบี้ดั๊ก ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มิสซ้อนท้าย - วงเบบี้ดั๊ก feat.ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

ทีแรกCก็กังวล เพราะเรามีAmแฟนสวยแถมรวFย ไม่รู้..อิไปGกันรอดหม้ายไอ้เรCาก็มี..แค่รถเครื่อAmงคันร้ายจะให้น้อFงซ้อนท้าย น้องอิไปGหม้ายน้อง

รถเครื่อCงของพี่ก็ชอบมีAmปัญหาเดียวไฟหน้Fา หัวเทียน คาบูG ขาตั้งไอ้โน้Cนก็มาดี ไอ้นี่Amก็มาพังแต่พี่Fก็ยังไม่มีตังGอิซ่อมเลย.. G

แต่ขอบAmใจน้องที่ยังEmไม่ไปไหนรถFพี่ร้าย ต้องขอCโทษแต่ว่าAmน้องสาวก็ยังไม่คิดEmเคืองโกรธยังโปรโมFทความรัก..สองเรGาเรื่อยมา..

ขนาดรถพี่Cมันหล๊อกเหล๊ก ลุ๊กหลิAmก กะตึ๊กกะตั๊กแต่ความรัFก เรายังไม่จางGหายไปรักของพี่C.. อยู่ที่มิสAmซ้อนท้ายเธอทนได้Fแม้รถเรา..จะมีGปัญหาถึงรถพี่C มันหล๊อกเหล๊ก แต่น้องก็ยัAmงช่วยรุนยังลงทุFนกับความรัก..ของเรGาเรื่อยมาเป็นพันนี้C..พี่จึงรักน้อAmงไงล่ะโอแฟนจ๋Fา พี่รักน้องจัGง (น่ะมิสซ้อนท้าย)

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

อยากมีAmเหมือนกัน มิสEmซ้อนท้ายอาซีFคันร้าย นั่งได้Cหม้ายน้องทำท่Amออย่างเดียว เสียงดัEmงกึกก้องดายขอFง ถ้าน้องไม่ไปG

** | ** |

C | Am |F | G |

น่ะมิสซ้อนท้C | Am | FายรักเธGอนะมิสซ้อนท้Cาย..