มันเป็นย่อนหยัง

 ไผ่ พงศธร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มันเป็นย่อนหยัง ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาลี สาลี่เรียบเรียง: ธีระพงศ์ แก้วเนตรสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

E C#m | F#m B |E C#m | F#m B |
A | G#m |F#m B | E B |

กะฮู้ดีE อ้ายฮู้ดีF#mว่าเจ้ามีผู้ใหม่แล้C#mกะฮู้แล้Eว อ้ายฮู้แล้F#mวว่าอ้ายบ่ควรมาหC#mเจ้าอย่าเพิ่งเฮ็Aดท่าทางว่าซังBหลายบ่จำเป็G#mนอ้ายคงบ่มC#mแค่อยากเว้าอยากจAา.. จักคำสองคำกะถ่อBนั้น

 G#  ย่อนเรื่องเดียว ที่ค้าC#mงใจอ้าย   อยากลืมAกะลืมบ่ได้ เจ้าฮู้Bบ่ G#  คึดถ่อใด๋ อ้ายกะC#mคึดบ่พ้อ   คนBที่ฮู้คำตอบ.. มีAแต่เจ้าเท่านั้B

ย่อนหยัEงเจ้าถึงได้ถิ่มอ้ายไปบอกอ้ายได้C#mบ่..     Bย่อนหยังAเฮาถึงต้องเลิกกันหนอมันย่อนหยังEกันบ่อยากให้มัC#mนติดอยู่ในใจ..จนฮอBดมื้อตายกะAถ่อนั้นเจ้าบ่ต้องคึC#mดว่าอ้ายคนแพ้สิพาล    Bอ้ายลูกผู้ชายพอ

E C#m | F#m B |E C#m | F#m B |
A | G#m |F#m B | E B |

หม่องเจ้าอEยู่ ถ้าเขาอF#mยู่ บอกเขาจักหน่อยกะไC#mด้บอกกับเขEา ให้เข้าใF#mจ อ้ายบ่ได้ตามมาง้C#mช่วยบอกกับเขาAนำเด้ออย่าคึดBหลายเคลียร์กับเขG#mาให้อ้ายได้บ่C#m A  บ่ได้ต้อยได้เตาะ แค่มาBถามเบิ่งกะถ่อนั้น

* | ** |

E C#m | F#m B | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง มันเป็นย่อนหยัง ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง มันเป็นย้อนหยัง ไผ่ พงศธรกะฮู้ดี อ้ายฮู้ดีว่าเจ้ามีผู้ใหม่แล้ว กะฮู้แล้ว อ้ายฮู้แล้วว่าอ้ายบ่ควรมาหา เจ้าอย่าเพิ่งเฮ็ดท่าทางว่าซังหลาย บ่จำเป็นอ้ายคงบ่มา แค่อยากเว้าอยากจา จักคำสองคำกะถ่อนั้น ย่อนเรื่องเดียว ที่ค้างใจอ้าย อยากลืมกะลืมบ่ได้ เจ้าฮู้บ่ คึดถ่อใด๋ อ้ายกะคึดบ่พ้อ คนที่ฮู้คำตอบ มีแต่เจ้าเท่านั้น ย่อนหยังเจ้าถึงได้ถิ่มอ้ายไป บอกอ้ายได้บ่ ย่อนหยังเฮาถึงต้องเลิกกันหนอ มันย่อนหยังกัน บ่อยากให้มันติดอยู่ในใจจนฮอดมื้อตาย กะถ่อนั้น เจ้าบ่ต้องคึดว่าอ้ายคนแพ้สิพาล อ้ายลูกผู้ชายพอ หม่องเจ้าอยู่ ถ้าเขาอยู่ บอกเขาจักหน่อยกะได้ บอกกับเขา ให้เข้าใจ อ้ายบ่ได้ตามมาง้อ ช่วยบอกกับเขานำเด้ออย่าคึดหลาย เคลียร์กับเขาให้อ้ายได้บ่ บ่ได้ต้อยได้เตาะ แค่มาถามเบิ่งกะถ่อนั้น