มันเป็นย่อนหยัง

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มันเป็นย่อนหยัง - ไผ่ พงศธร

E C#m | F#m B |E C#m | F#m B |
A | G#m |F#m B | E B |

กะฮู้ดีE อ้ายฮู้ดีF#mว่าเจ้ามีผู้ใหม่แล้C#mกะฮู้แล้Eว อ้ายฮู้แล้F#mวว่าอ้ายบ่ควรมาหC#mเจ้าอย่าเพิ่งเฮ็Aดท่าทางว่าซังBหลายบ่จำเป็G#mนอ้ายคงบ่มC#mแค่อยากเว้าอยากจAา.. จักคำสองคำกะถ่อBนั้น

 G#  ย่อนเรื่องเดียว ที่ค้าC#mงใจอ้าย   อยากลืมAกะลืมบ่ได้ เจ้าฮู้Bบ่ G#  คึดถ่อใด๋ อ้ายกะC#mคึดบ่พ้อ   คนBที่ฮู้คำตอบ.. มีAแต่เจ้าเท่านั้B

ย่อนหยัEงเจ้าถึงได้ถิ่มอ้ายไปบอกอ้ายได้C#mบ่..     Bย่อนหยังAเฮาถึงต้องเลิกกันหนอมันย่อนหยังEกันบ่อยากให้มัC#mนติดอยู่ในใจ..จนฮอBดมื้อตายกะAถ่อนั้นเจ้าบ่ต้องคึC#mดว่าอ้ายคนแพ้สิพาล    Bอ้ายลูกผู้ชายพอ

E C#m | F#m B |E C#m | F#m B |
A | G#m |F#m B | E B |

หม่องเจ้าอEยู่ ถ้าเขาอF#mยู่ บอกเขาจักหน่อยกะไC#mด้บอกกับเขEา ให้เข้าใF#mจ อ้ายบ่ได้ตามมาง้C#mช่วยบอกกับเขาAนำเด้ออย่าคึดBหลายเคลียร์กับเขG#mาให้อ้ายได้บ่C#m A  บ่ได้ต้อยได้เตาะ แค่มาBถามเบิ่งกะถ่อนั้น

* | ** |

E C#m | F#m B | ( x2 ) | E |