นางฟ้าในวงเหล้า

 ไท ธนาวุฒิ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าในวงเหล้า ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จิรกันต์ พิลาบุตรเรียบเรียง: ธนารักษ์ พงษ์สังข์สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Am G | F G | Am G | F |

C G | Am Em |
F Em | Dm G | C G |

ถูกเด็ดถูกดCถูกเขาชGมเหมือนดอกไม้ข้างAmทางมีใครGหน้าใหนกันบ้าFง..ที่จะเห็Gนคุณค่าของCเธอกี่คนมาแล้Amว..ที่เขาทำGให้น้ำตาเอ่Cได้แล้Amวเขาทิ้งขว้างเธDmตื่นขึ้นมาไม่เจอแม้Gเงา

เฝ้าปลอบตัวเอCง..ว่าสักวัGนจะพบรักจริAmยอมพลีGให้ทุก ๆ สิ่Fง แลกกับรัGกในคืนมึนCเมาท่ามกลางแสงสีAm เธอว่ามีGรักแท้หรือเปล่Cคุ้มไหAmมที่เอาความสาDmว..มาแลกเอGากับรักลมC ๆ

คือนางฟ้Cา นางฟ้Gาในวงเหล้Amสวยยิ่งตอนFเมา ใครเขาGก็อยากเชยชCปีกนางฟ้Cา..โบกบิGนไปตามอาAmรมณ์ข้ามคืนขื่นขFม  ได้เจอบ้างไหมควาGมรัก

กลับตัวสักทีC  คนเขามีGแต่หยามน้ำหน้Amยิ่งง่าGย ยิ่งเหมือนไร้ค่FจะมีชาGยคนไหนฝาCกรักมีแต่เปลืองตัAmว  ยิ่งถลำG ก็ยิ่งช้ำหนักCให้จำAmไว้นะที่รัDmก  ไม่มีรักGแท้ในวงเหCล้า

Am G | F C |Dm G | C |
Am G | F C |Dm | G |

* | ** |

F G | Em Am |Dm G | C |คอร์ดเพลง นางฟ้าในวงเหล้า ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง นางฟ้าในวงเหล้า ไท ธนาวุฒิถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม้ข้างทาง มีใครหน้าใหนกันบ้างที่จะเห็นคุณค่าของเธอ กี่คนมาแล้วที่เขาทำให้น้ำตาเอ่อ ได้แล้วเขาทิ้งขว้างเธอ ตื่นขึ้นมาไม่เจอแม้เงา เฝ้าปลอบตัวเองว่าสักวันจะพบรักจริง ยอมพลีให้ทุกๆสิ่ง แลกกับรักในคืนมึนเมา ท่ามกลางแสงสี เธอว่ามีรักแท้หรือเปล่า คุ้มไหมที่เอาความสาว มาแลกเอากับรักลมๆคือนางฟ้า นางฟ้าในวงเหล้า สวยยิ่งตอนเมา ใครเขาก็อยากเชยชม ปีกนางฟ้าโบกบินไปตามอารมณ์ ข้ามคืนขื่นขม ได้เจอบ้างไหมความรัก กลับตัวสักที คนเขามีแต่หยามน้ำหน้า ยิ่งง่าย ยิ่งเหมือนไร้ค่า จะมีชายคนไหนฝากรัก มีแต่เปลืองตัว ยิ่งถลำ ก็ยิ่งช้ำหนัก ให้จำไว้นะที่รัก ไม่มีรักแท้ในวงเหล้า