หนีด่านมาหาเธอ

 วงลูกเนียง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หนีด่านมาหาเธอ วงลูกเนียง

Em A | D |Em A | D |A |

เด็Dกบ้า ๆ อย่างเรา จะเอาอะไF#mรไปสู้กับใครก็มีGแค่ตัวกับใจ.. ที่จะให้Aเธอไปเท่านั้นจะเอาอะไBmรไปสู้ในF#mเมื่อ..ที่เขาใช้Gใจพรื้ออย่างนั้DคนEmอย่างฉัน..ที่มันก็แค่เด็กAเบลอ

ขี่Dรถเครื่องจากบ้าน มีตางF#mค์ติดเป๋าอยู่หนึ่งร้อยแต่ดัGนไปเจอด่านลอย  แล้วเราAอีทำพรือดี

เลยตัดสินใBmจหนีการจับกุF#mหนีเข้Gาซอยหน้าทันทีDไอ้เสาไฟฟ้Emาตัวดี เขานั่งหยบ เลี้ยวหลบไม่ทัA

ช่วยปรับผมGห้าสิบได้ไหAจะเก็บเอาไF#mว้ไปเลี้ยงข้าวแฟBmถ้าบอEmกว่าเธอเหนื่อยแน่Gน กลัวแฟนจะเลิกAราจะหนีด่าGนคงเข็ดอีกนาAผมคนบ้าน ๆF#m เห็นใจเถิดBmหนานึกว่Emามีงานสินค้Gา..พอเห็นไฟAแว๊บ ๆ  ข้างหน้า ผมเลยหนีDด่าน

เห็นใจDผมหีตตะครับ ก็ที่จำเป็F#mนต้องทำพันนี้จะกลัGบไปหาคนดี ก็กลัวว่าเธอAจะต้องรอนาน

* | ** |

G A | F#m Bm |Em G | A |
G A | F#m Bm |Em G | A |

** |

รบกวEmนอะไรได้ม้าGฝากบอกAแฟนผมได้ม้าย ซื้อข้าวให้ผมDทีคอร์ดเพลง หนีด่านมาหาเธอ ลูกเนียง

เนื้อเพลง หนีด่านมาหาเธอ วงลูกเนียงเด็กบ้าๆอย่างเรา จะเอาอะไรไปสู้กับใคร ก็มีแค่ตัวกับใจ ที่จะให้เธอไปเท่านั้น จะเอาอะไรไปสู้ในเมื่อที่เขาใช้ใจพรื้ออย่างนั้น คนอย่างฉันที่มันก็แค่เด็กเบลอ ขี่รถเครื่องจากบ้าน มีตางค์ติดเป๋าอยู่หนึ่งร้อย แต่ดันไปเจอด่านลอย แล้วเราอีทำพรือดี เลยตัดสินใจหนีการจับกุม หนีเข้าซอยหน้าทันที ไอ้เสาไฟฟ้าตัวดี เขานั่งหยบ เลี้ยวหลบไม่ทัน ช่วยปรับผมห้าสิบได้ไหม จะเก็บเอาไว้ไปเลี้ยงข้าวแฟน ถ้าบอกว่าเธอเหนื่อยแน่น กลัวแฟนจะเลิกรา จะหนีด่านคงเข็ดอีกนาน ผมคนบ้านๆเห็นใจเถิดหนา นึกว่ามีงานสินค้า พอเห็นไฟแว๊บๆข้างหน้า ผมเลยหนีด่าน เห็นใจผมหีตตะครับ ก็ที่จำเป็นต้องทำพันนี้ จะกลับไปหาคนดี ก็กลัวว่าเธอจะต้องรอนาน รบกวนอะไรได้ม้าย ฝากบอกแฟนผมได้ม้าย ซื้อข้าวให้ผมที