อกหักดี๊ดี

 เพลง วิสสุตา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อกหักดี๊ดี เพลง วิสสุตา JR เรคคอร์ด
เนื้อร้อง/ทำนอง: JR เรคคอร์ดเรียบเรียง: เสก ผานชื่น, อ.สัญญา อิทธิสันสังกัดค่าย: JR เรคคอร์ด

D# | Cm |G# | A# |
Cm | Gm |Fm | A# |
G# | Gm |Fm | A# |D# | A# |

เสียใจD#จริง ๆ นะเธCmจะบ้าเหรG#อ แฟนมาทิ้งไปทั้งคA#ก็คนมันเหGmงา ต้องการใครสักคCmก็คนอกหัFmก ต้องการกำลังใจA#

ก็เสียน้ำตD#า พึ่งไหลมาหยก ๆCmไม่ได้โกหG#ก ดูซิตายังแดA#ไม่ได้เมาเหGmล้า หรือว่าจะแกCmล้งเต้นแรง ๆFm เพราะว่าหัวใจA#มันแD# | D#พง

อกหัCmก แต่ชีวิตดี๊ดีD#โสดอีกFm A#ที..      นะตัวเรD#อยากบอกอีกทีFmว่าใจยังเศร้Cmก็เลยต้องเมFmาแก้เหงานิดหA# | A#นึ่ง

ไปให้บาD#ยนะพี่บ่าว นะพี่บ่Cmาวอย่าหลบมD#า ยังทำใจไม่ได้A#ไปให้บาGmยนะพี่บ่าว ไม่ต้องมCmาสนใจอะไFmอย่าหลบA# | A#มา..          (ยังทำใจไม่ได้(D#))

ไม่ต้องห่วD#ง เก็บไว้ให้แล้CmกลัวเธG#อ..จะเสียเวลA#ที่เทียวมGmานั่งเก็บผ้CmกลัวเธFmอจะไปไม่ทัA#

* | ** |

D# | Cm |G# | A# |Gm | Cm |Fm | A# |
D# | Cm |G# | A# |Gm | Cm |Fm | A# |

* | ** |

D# | Cm |G# | A# |
Gm | Cm |Fm A# | D# | D# |คอร์ดเพลง อกหักดี๊ดี เพลง วิสสุตา JR เรคคอร์ด

เนื้อเพลง อกหักดี๊ดี เพลง วิสสุตา JR เรคคอร์ดเสียใจจริงๆนะเธอ จะบ้าเหรอ แฟนมาทิ้งไปทั้งคน ก็คนมันเหงา ต้องการใครสักคน ก็คนอกหัก ต้องการกำลังใจ ก็เสียน้ำตา พึ่งไหลมาหยกๆไม่ได้โกหก ดูซิตายังแดง ไม่ได้เมาเหล้า หรือว่าจะแกล้ง เต้นแรงๆเพราะว่าหัวใจมันแพง อกหัก แต่ชีวิตดี๊ดี โสดอีกที นะตัวเรา อยากบอกอีกทีว่าใจยังเศร้า ก็เลยต้องเมาแก้เหงานิดหนึ่ง ไปให้บายนะพี่บ่าว นะพี่บ่าว อย่าหลบมา ยังทำใจไม่ได้ ไปให้บายนะพี่บ่าว ไม่ต้องมาสนใจอะไร อย่าหลบมา ยังทำใจไม่ได้ ไม่ต้องห่วง เก็บไว้ให้แล้ว กลัวเธอจะเสียเวลา ที่เทียวมานั่งเก็บผ้า กลัวเธอจะไปไม่ทัน