เอาไงดีครับพี่ตู่

คาราบาว, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เอาไงดีครับพี่ตู่ - แอ๊ด คาราบาว

C G | D Em |
C G | D G |

คนไทGยกำลังตายผ่อนส่EmเพราะภาครัฐยังปักธGง..ให้ใช้สารพิษอันตราEmพาราควGอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซEmต่างประเทศเขาเลิกใช้G แต่เมืองไทยกลับยิ่งใEmช้เพิ่งจะรู้Cว่ากินผักผลไม้Gยิ่งกินก็ยิ่งตาDย เอาไงดีครับพี่ตู่Em

C G | D G |

ตอAmนที่ฉันยังเด็EmเคยซุกซDน ไปช้อนปลากัดในท้องนGแต่ตอAmนนี้ไม่มีปลากบเขียDดตายสิ้นแผ่นดินทอGมอCงแล้วใจมันเศร้Gทั้ง ๆ ที่เรDารับรู้ปัญหEmเพราะยCาฆ่าแมลงฆ่าหญ้GคือราคDาที่คนไทยต้องจ่ายแพGจ่ายมัDนด้วยชีวิตตาดำ ๆG

** |

C G | D Em |
C G | D G |

รัAmฐบาล ประชาชEmต้องทำเพื่อคDนที่เลือกท่านเข้ามGปกป้อAmงสองสิ่งอันมีค่าคือศรัทธาDและชีวิตของคนไทGสารพิCษคือตัวปัญหGก็แค่มาร้อDงขอความปลอดภัEmเพราะชอบกิCนผักผลไม้Gแต่ไม่อยากตาDยก่อนวัยเท่านั้นเอGไม่อยากตาDยเพราะโรคร้าย โรคมะเร็G

** | ** |

 D  เอาไงดีครับพี่ตู่G D  เอาไงดีละพี่ตู่G

C G | D G | C7 |