เอาไงดีครับพี่ตู่

 คาราบาว  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เอาไงดีครับพี่ตู่ แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยืนยง โอภากุลโปรดิวเซอร์: แอ๊ด คาราบาว

C G | D Em |
C G | D G |

คนไทGยกำลังตายผ่อนส่EmเพราะภาครัฐยังปักธGง..ให้ใช้สารพิษอันตราEmพาราควGอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซEmต่างประเทศเขาเลิกใช้G แต่เมืองไทยกลับยิ่งใEmช้เพิ่งจะรู้Cว่ากินผักผลไม้Gยิ่งกินก็ยิ่งตาDย เอาไงดีครับพี่ตู่Em

C G | D G |

ตอAmนที่ฉันยังเด็EmเคยซุกซDน ไปช้อนปลากัดในท้องนGแต่ตอAmนนี้ไม่มีปลากบเขียDดตายสิ้นแผ่นดินทอGมอCงแล้วใจมันเศร้Gทั้ง ๆ ที่เรDารับรู้ปัญหEmเพราะยCาฆ่าแมลงฆ่าหญ้GคือราคDาที่คนไทยต้องจ่ายแพGจ่ายมัDนด้วยชีวิตตาดำ ๆG

** |

C G | D Em |
C G | D G |

รัAmฐบาล ประชาชEmต้องทำเพื่อคDนที่เลือกท่านเข้ามGปกป้อAmงสองสิ่งอันมีค่าคือศรัทธาDและชีวิตของคนไทGสารพิCษคือตัวปัญหGก็แค่มาร้อDงขอความปลอดภัEmเพราะชอบกิCนผักผลไม้Gแต่ไม่อยากตาDยก่อนวัยเท่านั้นเอGไม่อยากตาDยเพราะโรคร้าย โรคมะเร็G

** | ** |

 D  เอาไงดีครับพี่ตู่G D  เอาไงดีละพี่ตู่G

C G | D G | C7 |คอร์ดเพลง เอาไงดีครับพี่ตู่ แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง เอาไงดีครับพี่ตู่ แอ๊ด คาราบาวคนไทยกำลังตายผ่อนส่ง เพราะภาครัฐยังปักธงให้ใช้สารพิษอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต ต่างประเทศเขาเลิกใช้ แต่เมืองไทยกลับยิ่งใช้ เพิ่งจะรู้ว่ากินผักผลไม้ ยิ่งกินก็ยิ่งตาย เอาไงดีครับพี่ตู่ ตอนที่ฉันยังเด็ก เคยซุกซน ไปช้อนปลากัดในท้องนา แต่ตอนนี้ไม่มีปลา กบเขียดตายสิ้นแผ่นดินทอง มองแล้วใจมันเศร้า ทั้งๆที่เรารับรู้ปัญหา เพราะยาฆ่าแมลงฆ่าหญ้า คือราคาที่คนไทยต้องจ่ายแพง จ่ายมันด้วยชีวิตตาดำๆรัฐบาล ประชาชน ต้องทำเพื่อคนที่เลือกท่านเข้ามา ปกป้องสองสิ่งอันมีค่า คือศรัทธาและชีวิตของคนไทย สารพิษคือตัวปัญหา ก็แค่มาร้องขอความปลอดภัย เพราะชอบกินผักผลไม้ แต่ไม่อยากตายก่อนวัยเท่านั้นเอง ไม่อยากตายเพราะโรคร้าย โรคมะเร็ง เอาไงดีครับพี่ตู่ เอาไงดีละพี่ตู่