ภาระหัวใจ

 หลู อัครเดช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภาระหัวใจ หลู อัครเดช
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: เซิ้ง MUSiC

A | E/G# |D | E |

เหมื่อAยบ่.. กับสิ่งที่เป็E/G#นอยู่..เว่าให้ฮู้Dแหน่เด้อตอนนี้น้องคิดจั่งใด๋E..เบื่C#mอบ่.. ที่อ้ายมัF#mนบ่ได้ดังใจ..เทียบกับเขBmาแล้วแฮงตกไกDล..ไปหลาEยหลุม...E

เห็นAอยู่.. ว่าเจ้าเริ่มรำE/G#คาญ..ฮักเฮDามันคงประสาEนต่อกันบ่ได้A..เจ็C#mบคัก.. แต่อ้ายบ่มีF#mวิธีมัดใจมีแต่ฮัBmกที่ยื่นให้ไปE กะไปบ่ฮอดAใจเจ้าG F#m E D E

อยู่กะอาAย..เจ้าขอE/G#ง  เมื่อฮู้F#mว่าน้องบ่เอาเป็นคนเก่Dา เป็นของเก่Eา..ที่ขายบ่ไA G F#m Eด้..หลีกทางฮัDก ยอมแพ้Eเขา..บ่C#mอยู่เป็นภาระหัวใF#mบ่ออกปากไBmล่กะฮู้ว่าอ้าEยบ่ควรสิAอยู่

A | E/G# |D | E |
A | E/G# |D | E |

เจ็บAอยู่.. คงเฮ็ดได้แค่อดE/G#เอา..หน้าที่Dคนเก่า กะคือEอยู่ให้ไกลสายAตา..น้องเซC#mาฮัก  จำให้ขึ้นใF#mจแล้วหย่างออกมาโจมหัวใBmจที่บ่มีค่Eา..ไปเจ็บไกล ๆA เจ้า G F#m E D E

** | ** |

อยู่กะอาAย..เจ้าขอE/G#ง  เมื่อฮู้F#mว่าน้องบ่เอาเป็นคนเก่Dา เป็นของเก่Eา..ที่ขายบ่ไA G F#m Eด้..หลีกทางฮัDก ยอมแพ้Eเขา..บ่อF#mยู่เป็นภารEะหัวใจB/D#บ่ออกปากไBmล่กะฮู้ว่าอ้าEยบ่ควรสิAอยู่บ่ออกปากไล่Dกะฮู้ว่าอ้ายEบ่ควรสิอยู่...

A | E/G# |D | E | A |คอร์ดเพลง ภาระหัวใจ หลู อัครเดช

เนื้อเพลง ภาระหัวใจ หลู อัครเดชเหมื่อยบ่ กับสิ่งที่เป็นอยู่ เว่าให้ฮู้แหน่เด้อตอนนี้น้องคิดจั่งใด๋ เบื่อบ่ ที่อ้ายมันบ่ได้ดังใจ เทียบกับเขาแล้วแฮงตกไกล ไปหลายหลุม เห็นอยู่ ว่าเจ้าเริ่มรำคาญ ฮักเฮามันคงประสานต่อกันบ่ได้ เจ็บคัก แต่อ้ายบ่มีวิธีมัดใจ มีแต่ฮักที่ยื่นให้ไป กะไปบ่ฮอดใจเจ้า อยู่กะอายเจ้าของ เมื่อฮู้ว่าน้องบ่เอา เป็นคนเก่า เป็นของเก่าที่ขายบ่ได้ หลีกทางฮัก ยอมแพ้เขา บ่อยู่เป็นภาระหัวใจ บ่ออกปากไล่กะฮู้ว่าอ้ายบ่ควรสิอยู่ เจ็บอยู่ คงเฮ็ดได้แค่อดเอา หน้าที่คนเก่า กะคืออยู่ให้ไกลสายตา น้องเซาฮัก จำให้ขึ้นใจแล้วหย่างออกมา โจมหัวใจที่บ่มีค่าไปเจ็บไกลๆเจ้า อยู่กะอายเจ้าของ เมื่อฮู้ว่าน้องบ่เอา เป็นคนเก่า เป็นของเก่าที่ขายบ่ได้ หลีกทางฮัก ยอมแพ้เขา บ่อยู่เป็นภาระหัวใจ บ่ออกปากไล่กะฮู้ว่าอ้ายบ่ควรสิอยู่ บ่ออกปากไล่กะฮู้ว่าอ้ายบ่ควรสิอยู่