ภาระหัวใจ

หลู อัครเดช, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ภาระหัวใจ - หลู อัครเดช

A | E/G# |D | E |

เหมื่อAยบ่.. กับสิ่งที่เป็E/G#นอยู่..เว่าให้ฮู้Dแหน่เด้อตอนนี้น้องคิดจั่งใด๋E..เบื่C#mอบ่.. ที่อ้ายมัF#mนบ่ได้ดังใจ..เทียบกับเขBmาแล้วแฮงตกไกDล..ไปหลาEยหลุม...E

เห็นAอยู่.. ว่าเจ้าเริ่มรำE/G#คาญ..ฮักเฮDามันคงประสาEนต่อกันบ่ได้A..เจ็C#mบคัก.. แต่อ้ายบ่มีF#mวิธีมัดใจมีแต่ฮัBmกที่ยื่นให้ไปE กะไปบ่ฮอดAใจเจ้าG F#m E D E

อยู่กะอาAย..เจ้าขอE/G#ง  เมื่อฮู้F#mว่าน้องบ่เอาเป็นคนเก่Dา เป็นของเก่Eา..ที่ขายบ่ไA G F#m Eด้..หลีกทางฮัDก ยอมแพ้Eเขา..บ่C#mอยู่เป็นภาระหัวใF#mบ่ออกปากไBmล่กะฮู้ว่าอ้าEยบ่ควรสิAอยู่

A | E/G# |D | E |
A | E/G# |D | E |

เจ็บAอยู่.. คงเฮ็ดได้แค่อดE/G#เอา..หน้าที่Dคนเก่า กะคือEอยู่ให้ไกลสายAตา..น้องเซC#mาฮัก  จำให้ขึ้นใF#mจแล้วหย่างออกมาโจมหัวใBmจที่บ่มีค่Eา..ไปเจ็บไกล ๆA เจ้า G F#m E D E

** | ** |

อยู่กะอาAย..เจ้าขอE/G#ง  เมื่อฮู้F#mว่าน้องบ่เอาเป็นคนเก่Dา เป็นของเก่Eา..ที่ขายบ่ไA G F#m Eด้..หลีกทางฮัDก ยอมแพ้Eเขา..บ่อF#mยู่เป็นภารEะหัวใจB/D#บ่ออกปากไBmล่กะฮู้ว่าอ้าEยบ่ควรสิAอยู่บ่ออกปากไล่Dกะฮู้ว่าอ้ายEบ่ควรสิอยู่...

A | E/G# |D | E | A |