ไปดียินดีด้วย ไปซวยช่วยไม่ได้

นุ่น กุลสตรี, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไปดียินดีด้วย ไปซวยช่วยไม่ได้ - นุ่น กุลสตรี

D A | Bm F#m |G F#m | Em A | A |

ก็รู้D..ว่าเธAอนั้นไม่เหมือBmนเดิมเธอมีใคGรเพิ่มเติAม ทำให้เธอเปลี่ยDนใจวันนั้Gน..เรารักกันAเท่าไหร่  แต่วันนี้Dเธอมาเปลี่ยBmนไปหมดรัGก หมดใจA ก็ทิ้งกัD

เมื่อเธGอมีเขาAเข้ามา ฉันนั้Dนก็ไร้ค่Bmสิ่งดี ๆG ที่เคยทำมา เธอลืมหมดแล้Aวใช่ไหม.. A

ถ้าเธอไปดีD..  ฉันAก็ยินดีด้วBmแต่ถ้าAเธอไปซวGย.. ก็ช่วAยอะไรไม่ได้ถ้าเธอสุขใจD..  ฉันAไม่ขออะไรBmแต่ถ้าAรักพังวันไหGน..ฉันขอAให้ไปไกล ๆ (ไม่ต้องกลับม(D)า)

D | A |

ก็ขDอ..ให้เธอAโชคดีกับเขBmเเละลืAมเรื่องราวของเรGก็แค่Aคนเคยรัก..

* | ** |

D A | Bm F#m |G F#m | Em A |
D A | Bm F#m |G | A | A |

** | ** |

เชิญเธอGไปไกล ๆA ..  ไม่ต้องกลับมา

Gm A# | D |