ปริญญา ป.05

  น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปริญญา ป.05 น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

A# Dm | Gm |Cm F | A# |
A# Dm | Gm |Cm Dm | Gm |

สิ่งที่หวัA#ง    สิ่Dmงที่แม่ตั้งGmใจแม่เคยหวังA#ไว้.. ให้ลูกชาDmยได้ปริญGmญาความหวังเริ่มA#ฝ่อ  มีเพียงแค่ ป.05Gmแม่สงสัยว่Fา.. ต้องตัดยางหวะเหมือนพ่Gm

สิ่งที่หวัA#ง..ของแม่DmกลับพังทลาGmความหวังสุดท้A#าย  ให้ลูกDmชายได้ใบ ร.Gmบ.ความหวังของแA#ม่  แม่อยากให้แกเรียนGmต่ออย่างเดียวที่ขFอ  รอวันลูกจบ ม.3Gm

น้ำA#.. ตาไหลGmคลอเมื่อแม่กับพ่Fอ.. ได้เห็นใบเกGmรด A# ไซร้ศูนย์กับรอมากเหลือเหA#ตุ  ลูกเราเรียนโหมผิดสังเกCmตุ  คิดแล้วมันแสFนเสดสGm

 A# ถึงแม้นความหวังแม่เลือนหาA#ตัวลูกไม่ได้ปริญญA#แม่อย่าเสียใจไปเลยหนA#ผมหาลูกใภ้Fมาให้Gmแม่..

A# Dm | Gm |A# Dm | Gm |
A# | Gm |F | Gm |

* | ** |

A# | Cm | F | Gm |คอร์ดเพลง ปริญญา ป.05 น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

เนื้อเพลง ปริญญา ป.05 น้องเดียว สุวรรณแว่นทองสิ่งที่หวัง สิ่งที่แม่ตั้งใจ แม่เคยหวังไว้ ให้ลูกชายได้ปริญญา ความหวังเริ่มฝ่อ มีเพียงแค่ ป05 แม่สงสัยว่า ต้องตัดยางหวะเหมือนพ่อ สิ่งที่หวังของแม่กลับพังทลาย ความหวังสุดท้าย ให้ลูกชายได้ใบ รบ ความหวังของแม่ แม่อยากให้แกเรียนต่อ อย่างเดียวที่ขอ รอวันลูกจบ ม3 น้ำ ตาไหลคลอ เมื่อแม่กับพ่อ ได้เห็นใบเกรด ไซร้ศูนย์กับรอมากเหลือเหตุ ลูกเราเรียนโหมผิดสังเกตุ คิดแล้วมันแสนเสดสา ถึงแม้นความหวังแม่เลือนหาย ตัวลูกไม่ได้ปริญญา แม่อย่าเสียใจไปเลยหนา ผมหาลูกใภ้มาให้แม่