ปริญญา ป.05

 น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ปริญญา ป.05 - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

A# Dm | Gm |Cm F | A# |
A# Dm | Gm |Cm Dm | Gm |

สิ่งที่หวัA#ง    สิ่Dmงที่แม่ตั้งGmใจแม่เคยหวังA#ไว้.. ให้ลูกชาDmยได้ปริญGmญาความหวังเริ่มA#ฝ่อ  มีเพียงแค่ ป.05Gmแม่สงสัยว่Fา.. ต้องตัดยางหวะเหมือนพ่Gm

สิ่งที่หวัA#ง..ของแม่DmกลับพังทลาGmความหวังสุดท้A#าย  ให้ลูกDmชายได้ใบ ร.Gmบ.ความหวังของแA#ม่  แม่อยากให้แกเรียนGmต่ออย่างเดียวที่ขFอ  รอวันลูกจบ ม.3Gm

น้ำA#.. ตาไหลGmคลอเมื่อแม่กับพ่Fอ.. ได้เห็นใบเกGmรด A# ไซร้ศูนย์กับรอมากเหลือเหA#ตุ  ลูกเราเรียนโหมผิดสังเกCmตุ  คิดแล้วมันแสFนเสดสGm

 A# ถึงแม้นความหวังแม่เลือนหาA#ตัวลูกไม่ได้ปริญญA#แม่อย่าเสียใจไปเลยหนA#ผมหาลูกใภ้Fมาให้Gmแม่..

A# Dm | Gm |A# Dm | Gm |
A# | Gm |F | Gm |

* | ** |

A# | Cm | F | Gm |