อยากเจอ (Reason of loneliness)

 Blue Shade  สตริง  คิดถึง  ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากเจอ Blue Shade
สังกัดค่าย: SRP Labelติดต่องานแสดง: 027323086, 0925657999, 0832934430

G | G |C | C |
G | G |C | C |

เขาว่าฝนมันทำให้คนGเหงาหรือเพราะฟ้าที่มองช่างว่างDเปล่าความอ้างว้างมันเกิดจากลมEmหนาวหรือดาDวที่มองดูอ่อนCแรง

หรือเพราะเสียงแมลงฤดูGร้อนหรือเพราะฟ้ากำลังทอแสงDอ่อนฉันว่ามันก็อาจไม่มีEmผลถ้าไม่มีDสักคนให้เฝ้Cารอ

อยAmากรู้หรืBmอเปล่า.. ว่าฉันรู้Amสึกเหงาเมื่Bmอไหร่ก็ไม่ได้บ่อAmย..ครั้งมากBmมายแค่ตอนที่ไม่Cมีเธอ..  D

อยGาก..เจD/F#อ..เหลือเกิEmน..ยิ่งคิดDถึงเธอเท่าไหCร่.. ยิ่งทำBmให้รู้สึกว่าขาดAmเธอแล้วทำให้ฉันทนDแทบไม่ไหวGละ.. ยิ่D/F#ง.. แน่ใEmจ..ที่ทำDให้ฉันหวั่นไหCว..ไม่ใช่Bmความเงียบงันแต่Amมันคือทุกครั้Dงที่คิดถึงเธอ

G |

คนที่เหงายังไงก็คงGเหงาไม่ใช่เพราะทะเลที่ว่างDเปล่าฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับลมEmฝนแต่เพราะมีDสักคนให้เฝ้Cารอ

* | ** |

D#maj7 | Emaj7 |Dm7 | Dm7 |
D#maj7 | Emaj7 |D7sus4 | E |

อยAาก..เจE/G#อ..เหลือเกิF#mน..ยิ่งคิดEถึงเธอเท่าไหDร่.. ยิ่งทำC#mให้รู้สึกว่าขาดBmเธอแล้วทำให้ฉันทนEแทบไม่ไหวAละ.. ยิ่E/G#ง.. แน่ใF#mจ..ที่ทำEให้ฉันหวั่นไหDว..ไม่ใช่C#mความเงียบงันแต่Bmมันคือทุกครั้Eงที่คิดถึงเธอ

อยAาก..เจE/G#อ..เหลือเกิF#mน..ยิ่งคิดEถึงเธอเท่าไหDร่.. ยิ่งทำC#mให้รู้สึกว่าขาดBmเธอแล้วจะให้ฉันอยู่Eได้อย่างไรAละ.. ยิ่E/G#ง.. แน่ใF#mจ..ที่ทำEให้ฉันหวั่นไหDว..ไม่ใช่C#mความเงียบงันแต่Bmฉันเหงาทุกครั้Eงที่คิดถึงเธอ

A | A | A | A | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง อยากเจอ Blue Shade

เนื้อเพลง อยากเจอ Blue Shadeเขาว่าฝนมันทำให้คนเหงา หรือเพราะฟ้าที่มองช่างว่างเปล่า ความอ้างว้างมันเกิดจากลมหนาว หรือดาวที่มองดูอ่อนแรง หรือเพราะเสียงแมลงฤดูร้อน หรือเพราะฟ้ากำลังทอแสงอ่อน ฉันว่ามันก็อาจไม่มีผล ถ้าไม่มีสักคนให้เฝ้ารอ อยากรู้หรือเปล่า ว่าฉันรู้สึกเหงาเมื่อไหร่ ก็ไม่ได้บ่อยครั้งมากมาย แค่ตอนที่ไม่มีเธอ อยากเจอเหลือเกิน ยิ่งคิดถึงเธอเท่าไหร่ ยิ่งทำให้รู้สึก ว่าขาดเธอแล้วทำให้ฉันทนแทบไม่ไหว และ ยิ่ง แน่ใจ ที่ทำให้ฉันหวั่นไหวไม่ใช่ความเงียบงัน แต่มันคือทุกครั้งที่คิดถึงเธอ คนที่เหงายังไงก็คงเหงา ไม่ใช่เพราะทะเลที่ว่างเปล่า ฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับลมฝน แต่เพราะมีสักคนให้เฝ้ารอ อยากเจอเหลือเกิน ยิ่งคิดถึงเธอเท่าไหร่ ยิ่งทำให้รู้สึก ว่าขาดเธอแล้วทำให้ฉันทนแทบไม่ไหว และ ยิ่ง แน่ใจ ที่ทำให้ฉันหวั่นไหวไม่ใช่ความเงียบงัน แต่มันคือทุกครั้งที่คิดถึงเธอ อยากเจอเหลือเกิน ยิ่งคิดถึงเธอเท่าไหร่ ยิ่งทำให้รู้สึก ว่าขาดเธอแล้วจะให้ฉันอยู่ได้อย่างไร และ ยิ่ง แน่ใจ ที่ทำให้ฉันหวั่นไหวไม่ใช่ความเงียบงัน แต่ฉันเหงาทุกครั้งที่คิดถึงเธอ