อยากเจอ (Reason of loneliness)

 อยากเจอ Blue Shade สตริง อารมณ์คิดถึง ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อยากเจอ - Blue Shade

G | G |C | C |
G | G |C | C |

เขาว่าฝนมันทำให้คนGเหงาหรือเพราะฟ้าที่มองช่างว่างDเปล่าความอ้างว้างมันเกิดจากลมEmหนาวหรือดาDวที่มองดูอ่อนCแรง

หรือเพราะเสียงแมลงฤดูGร้อนหรือเพราะฟ้ากำลังทอแสงDอ่อนฉันว่ามันก็อาจไม่มีEmผลถ้าไม่มีDสักคนให้เฝ้Cารอ

อยAmากรู้หรืBmอเปล่า.. ว่าฉันรู้Amสึกเหงาเมื่Bmอไหร่ก็ไม่ได้บ่อAmย..ครั้งมากBmมายแค่ตอนที่ไม่Cมีเธอ..  D

อยGาก..เจD/F#อ..เหลือเกิEmน..ยิ่งคิดDถึงเธอเท่าไหCร่.. ยิ่งทำBmให้รู้สึกว่าขาดAmเธอแล้วทำให้ฉันทนDแทบไม่ไหวGละ.. ยิ่D/F#ง.. แน่ใEmจ..ที่ทำDให้ฉันหวั่นไหCว..ไม่ใช่Bmความเงียบงันแต่Amมันคือทุกครั้Dงที่คิดถึงเธอ

G |

คนที่เหงายังไงก็คงGเหงาไม่ใช่เพราะทะเลที่ว่างDเปล่าฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับลมEmฝนแต่เพราะมีDสักคนให้เฝ้Cารอ

* | ** |

D#maj7 | Emaj7 |Dm7 | Dm7 |
D#maj7 | Emaj7 |D7sus4 | E |

อยAาก..เจE/G#อ..เหลือเกิF#mน..ยิ่งคิดEถึงเธอเท่าไหDร่.. ยิ่งทำC#mให้รู้สึกว่าขาดBmเธอแล้วทำให้ฉันทนEแทบไม่ไหวAละ.. ยิ่E/G#ง.. แน่ใF#mจ..ที่ทำEให้ฉันหวั่นไหDว..ไม่ใช่C#mความเงียบงันแต่Bmมันคือทุกครั้Eงที่คิดถึงเธอ

อยAาก..เจE/G#อ..เหลือเกิF#mน..ยิ่งคิดEถึงเธอเท่าไหDร่.. ยิ่งทำC#mให้รู้สึกว่าขาดBmเธอแล้วจะให้ฉันอยู่Eได้อย่างไรAละ.. ยิ่E/G#ง.. แน่ใF#mจ..ที่ทำEให้ฉันหวั่นไหDว..ไม่ใช่C#mความเงียบงันแต่Bmฉันเหงาทุกครั้Eงที่คิดถึงเธอ

A | A | A | A | ( x2 ) | A |