สภาวะทิ้งตัว (Ost. สคส สวีทตี้)

 แดน วรเวช  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สภาวะทิ้งตัว แดน วรเวช (เพลงประกอบภาพยนตร์ สคส สวีทตี้)

C G/B | Am G |F Em | Dm G |
C G/B | Am G |F Em | Dm G G7#9 |

 C ในเมืองเล็ก ๆ ที่มีผู้คG/Bนอยู่มากมาย Am จะมีบ้างไหมสักคนที่มอGงมาหาฉัน  คล้าย..Fโลกนี้ไม่มีใครอยู่  มีฉันEmคนเดียวที่ต้องคู่ Dm อยากอยู่ด้วยกันนับวันจากนี้Gไป       G7#9

 C ในเมืองเล็ก ๆ ที่มีผู้คG/Bนอยู่รอบกาย Am จะมีบ้างไหมสักคนที่ทำGให้เรื่องร้ายฉัน  กลาFยเป็นเรื่องที่ยิ้มได้  ได้คิEmดและเริ่มชีวิตใหม่ Dm สบตาทีไรสดใส..ได้Gทุกที

อยCาก.. มีG/B..    ไว้Am...ใครGสักคนที่ยืFนข้าง ๆ กัEmอยากจะมีDmเวลาดี ๆ กับคนนั้G

อยากตกอยู่ในสภาCวะ..ทิ้งG/Bตัว Am อยากทิ้งทั้งตัวและหัวใจG  กับใครสักคนFหนึ่ง คงต้องมีEmอยู่  แต่ก็ไม่รู้Dmจะได้เจอกันจากมุมไหG

หากตกอยู่ในสภาCวะ..ทิ้งG/Bตัว Am จะไม่มามัวยืนมองให้เสียGเวลา  จะดึงเธอเข้ามาFกอด และทิ้งตัวลEmงที่ตัก  และจะหยุดพัDmกหัวใจของฉันไว้G G7#9...  (ที่ไหล่ข้างซ้ายของเธอตลอดไป)

C G/B | Am G |F Em | Dm G G7#9 |

 C ในมุมลึก ๆ ทุกคนก็มีG/Bความต้องการ Am ยังคงค้นหาและรอปล่อยใจGmดวงเล็ก ๆ ให้C7  ไม่Fต้องเหงาเหมือนเมื่อวาน  จับมืEmอกันเดินอยู่ในบ้าน Dm มี ส.ค.ส. ให้กันได้ทุG G7#9กปี

* | ** |

C G/B | Am G |F Em | Dm G |

 C ทุกวันยังคอยมอง G/B   ทุกคืนยังคอยลุ้น Am ว่าจะมีใครซักคนที่เGmข้ามาหนุC7นนอนที่Fใจ  ของฉันที่เหEmงาจะตาย..Dm    อู้วเGบเบ..

หากตกอยู่ในสภาCวะ..ทิ้งG/Bตัว Am จะไม่มามัวยืนมองให้เสียGเวลา  จะดึงเธอเข้ามาFกอด และทิ้งตัวลEmงที่ตัก  และจะหยุดพัDmกหัวใจของฉันไว้G G7#9... C ที่ไหล่ข้างซ้ายของเธG/BอตลอดAm Gไป..  จะมีไหมใคF Emร..        ให้ฉันได้ทิ้Dmงตัว.. G

  ทิ้งตัวลCงที่ตัก พัG/BกใจเอาAm Gmไว้..  หยุดทั้C7งหัวFใจ.. Em     โอ้วโDm Gฮ..  อยากทิ้งตัว...

C G/B | Am G | F Em | Dm G | C |คอร์ดเพลง สภาวะทิ้งตัว แดน วรเวช (เพลงประกอบภาพยนตร์ สคส สวีทตี้)

เนื้อเพลง สภาวะทิ้งตัว แดน วรเวช (เพลงประกอบภาพยนตร์ สคส สวีทตี้) ในเมืองเล็กๆที่มีผู้คนอยู่มากมาย จะมีบ้างไหมสักคนที่มองมาหาฉัน คล้ายโลกนี้ไม่มีใครอยู่ มีฉันคนเดียวที่ต้องคู่ อยากอยู่ด้วยกันนับวันจากนี้ไป ในเมืองเล็กๆที่มีผู้คนอยู่รอบกาย จะมีบ้างไหมสักคนที่ทำให้เรื่องร้ายฉัน กลายเป็นเรื่องที่ยิ้มได้ ได้คิดและเริ่มชีวิตใหม่ สบตาทีไรสดใสได้ทุกที อยาก มี ไว้ ใครสักคนที่ยืนข้างๆกัน อยากจะมีเวลาดีๆกับคนนั้น อยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว อยากทิ้งทั้งตัวและหัวใจ กับใครสักคนหนึ่ง คงต้องมีอยู่ แต่ก็ไม่รู้จะได้เจอกันจากมุมไหน หากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว จะไม่มามัวยืนมองให้เสียเวลา จะดึงเธอเข้ามากอด และทิ้งตัวลงที่ตัก และจะหยุดพักหัวใจของฉันไว้ (ที่ไหล่ข้างซ้ายของเธอตลอดไป) ในมุมลึกๆทุกคนก็มีความต้องการ ยังคงค้นหาและรอปล่อยใจดวงเล็กๆให้ ไม่ต้องเหงาเหมือนเมื่อวาน จับมือกันเดินอยู่ในบ้าน มี สคส ให้กันได้ทุกปี ทุกวันยังคอยมอง ทุกคืนยังคอยลุ้น ว่าจะมีใครซักคนที่เข้ามาหนุนนอนที่ใจ ของฉันที่เหงาจะตาย อู้วเบเบ หากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว จะไม่มามัวยืนมองให้เสียเวลา จะดึงเธอเข้ามากอด และทิ้งตัวลงที่ตัก และจะหยุดพักหัวใจของฉันไว้ ที่ไหล่ข้างซ้ายของเธอตลอดไป จะมีไหมใคร ให้ฉันได้ทิ้งตัว ทิ้งตัวลงที่ตัก พักใจเอาไว้ หยุดทั้งหัวใจ โอ้วโฮ อยากทิ้งตัว