สายตายาว

 Sugar Eyes  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สายตายาว Sugar Eyes
สังกัดค่าย: BEC-TERO MUSIC

G | G |G F | Em |
Am | D7 |G F F# G | D7 |

รู้ไว้มีคนแอบชอบAmเธอแทบไม่D7มีใครรู้ ไม่เคยGmaj7บอกท่าทีที่ไม่แสดAmงออกก็รู้D7ว่าเราไกลกัGmaj7น  ต่างมีวิชั่นGmaj7กันเลยได้แต่คิAmด..อยู่ในใจD

ก็ทำได้แค่Cคอยเป็นห่วง รักเธออยู่ห่าง ๆช่วBmยอะไรได้บ้างก็ช่วยEไปทำด้วยใจAm.. ให้รู้ไว้D7...

เธอทำให้ฉันGmaj7ต้องกลายเป็นคน..ที่สายGmaj7ตายาวเพราะว่าฉัAmนได้แต่มองเธอ..อยู่แค่D7ไกล ๆได้ห่วงใยGmaj7 ได้ดูแลเธอ อยู่แค่Eปลาย ๆไม่เป็นไAmร.. ได้เท่านี้D7..

ส่วนเธอนั้Cนก็กลายเป็นคน..ที่สายBmตาสั้นเอาแต่คAmบคนนั้D7นที่ใกล้ตัGmaj7หวัCงว่าสักวันหนึ่งเธอจะตาBmพล่ามัว..มามองฉัAmน คนที่ไกD7ล ก็พอแ(G D)ล้ว

ยังหวังเอาไว้ว่าสัAmกวันเธอจะD7มามองเห็นสักครั้Gmaj7งหนึ่งให้ฉันได้ใกล้สักนิดAmหนึ่งได้ซึ้D7ง ได้มองตาเธGmaj7เผื่อเธอจะเผลG7อมีใจให้กับฉัAmน ไม่ฝันไD

* | ** |

G | G |G F | Em |
Am | D7 |G F F# G | D7 |

** |คอร์ดเพลง สายตายาว Sugar Eyes

เนื้อเพลง สายตายาว Sugar Eyesรู้ไว้มีคนแอบชอบเธอ แทบไม่มีใครรู้ ไม่เคยบอก ท่าทีที่ไม่แสดงออก ก็รู้ว่าเราไกลกัน ต่างมีวิชั่นกัน เลยได้แต่คิดอยู่ในใจ ก็ทำได้แค่คอยเป็นห่วง รักเธออยู่ห่างๆช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยไป ทำด้วยใจ ให้รู้ไว้ เธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาว เพราะว่าฉันได้แต่มองเธออยู่แค่ไกลๆได้ห่วงใย ได้ดูแลเธอ อยู่แค่ปลายๆไม่เป็นไร ได้เท่านี้ ส่วนเธอนั้นก็กลายเป็นคนที่สายตาสั้น เอาแต่คบคนนั้นที่ใกล้ตัว หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะตาพล่ามัว มามองฉัน คนที่ไกล ก็พอแล้ว ยังหวังเอาไว้ว่าสักวัน เธอจะมามองเห็นสักครั้งหนึ่ง ให้ฉันได้ใกล้สักนิดหนึ่ง ได้ซึ้ง ได้มองตาเธอ เผื่อเธอจะเผลอมีใจให้กับฉัน ไม่ฝันไป