ศักดิ์ศรีขี้แพ้

 ตั๊ก ณัฐวุฒิ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ศักดิ์ศรีขี้แพ้ ตั๊ก ณัฐวุฒิ
เนื้อร้อง: อุทัย บุนทรีรัตน์ทำนอง: นิวัฒน์ อ่ำแสงเรียบเรียง: สักรินทร์ รอดเรืองวงศ์สังกัดค่าย: lookkonlekติดต่องานแสดง: 0823646153, 0917961596

G A | F#m F#7 Bm |Em A | Bm | Bm A |

ไปDหมดแล้ว.. ศักดิ์ศF#mรีของฉันวัBmนที่เธอจากไF#mกี่ครั้Gงที่เคยทะเลาะ  เคF#mยมองเธอวุ่นวาBmEmนไม่ไหว ท้าAให้เราเลิกDกัน

จากเคยมอF#mงเธอ.. เป็นขอBmงตายแค่Emบีบคลาย..ก็Aอยู่ในอุ้งมืDแต่เมื่อเธF#mอเดินไป  เพิ่งพบBmเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ.. G คนที่เจียนตายกลับเป็นฉันAเอง

ก็ใครที่เลิกเอGง  แล้วดันมาเศร้าเอAไหนใครที่ทำเก่F#mง.. ออกปากไล่เธอBmทุกที Em   พึ่งรู้วันนี้A..ว่าโคตรอ่อนแD D7อ..ก็ใครที่หยิ่งเอGง  แล้วดันต้องเจ็บเอAสุดท้าF#7ยคนที่ดูเหมือนไม่แคBmร์       (A) G   ข้างในกลับแพ้A.. ยับเยิน(D)จริง ๆ

D G |D A |

ซึ้Dงใจแล้ว.. กับควาF#mมเปลี่ยวเหงานอBmนปวดร้าวทุกวัF#mปาดน้ำGตาในส่วนลึก  คนF#7สำนึกไม่ทัBmก้มEmหน้ารับ  ไม่Aมีคำแก้Dตัว. A

D | F#m |Bm | F#m |
G | F#m Bm |Em A | D |

แต่เมื่อเธF#mอเดินไป  เพิ่งพบBmเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ.. G คนที่เจียนตาGaddb9ยกลับเป็นฉันAเอง.. A

** |

ก็เรามันหยิ่งเอGง  ก็เลยต้องเจ็บเอAสุดท้าF#7ยคนที่ดูเหมือนไม่แคBmร์ Em   ศักดิ์ศรีขี้แพ้A.. น่าอายจริง ๆ

Bm | F#m | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง ศักดิ์ศรีขี้แพ้ ตั๊ก ณัฐวุฒิ

เนื้อเพลง ศักดิ์ศรีขี้แพ้ ตั๊ก ณัฐวุฒิไปหมดแล้ว ศักดิ์ศรีของฉัน วันที่เธอจากไป กี่ครั้งที่เคยทะเลาะ เคยมองเธอวุ่นวาย ทนไม่ไหว ท้าให้เราเลิกกัน จากเคยมองเธอ เป็นของตาย แค่บีบคลายก็อยู่ในอุ้งมือ แต่เมื่อเธอเดินไป เพิ่งพบเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ คนที่เจียนตายกลับเป็นฉันเอง ก็ใครที่เลิกเอง แล้วดันมาเศร้าเอง ไหนใครที่ทำเก่ง ออกปากไล่เธอทุกที พึ่งรู้วันนี้ว่าโคตรอ่อนแอ ก็ใครที่หยิ่งเอง แล้วดันต้องเจ็บเอง สุดท้ายคนที่ดูเหมือนไม่แคร์ ข้างในกลับแพ้ ยับเยินจริงๆซึ้งใจแล้ว กับความเปลี่ยวเหงา นอนปวดร้าวทุกวัน ปาดน้ำตาในส่วนลึก คนสำนึกไม่ทัน ก้มหน้ารับ ไม่มีคำแก้ตัว แต่เมื่อเธอเดินไป เพิ่งพบเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ คนที่เจียนตายกลับเป็นฉันเอง ก็เรามันหยิ่งเอง ก็เลยต้องเจ็บเอง สุดท้ายคนที่ดูเหมือนไม่แคร์ ศักดิ์ศรีขี้แพ้ น่าอายจริงๆ