สาวนี้ต้องตายกู

 จ๊อบ สบายฮาร์ท  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สาวนี้ต้องตายกู จ๊อบ สบายฮาร์ท
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.จัมโบ้ บนแดนใต้เรียบเรียง: ภาคิน เกิดไทยสังกัดค่าย: JPS Records

Am | Em |F | G | G |

จีบเธAmอมาแทบตาย แต่สุดท้Emายก็ได้เพื่อนอิแหลFงไหรให้เทือน ว่าเหมือGนอิขาดใจ..  E

Am | Em |F | G | Am |

เพราะเสืAmอมันมีหลาย เพราะควEmายมันมีน้อยเสืFอมีเป็นร้อย ควาGยมีหนึ่งตัวผู้ชาAmยที่รักเธอ..นั้นเหEmรอก็มีทั่วเธอนั้Fนจึงมีตัว..เลือกเอGา...

คิดว่าเธFอต้องเสร็จโจร คิดว่าเธGอต้องโดนแน่สุดท้าFยก็พ่ายแพ้..ให้แก่เG | Gขา..

สาวนี้ต้องตายกูFก่ะแล้วรู้รู้G.. ว่ากูอิตายกับสAm | Amาวนี้ยังรักเธอเหรยโร้ม้Fายถึงเธอทำร้ายกันอย่างF Gนี้      อูโวโฮE

ชาวนAmาไว้ใจงู ฉันเสียรู้Emไว้ใจเธอหญ้าดีดีFควายไม่เจอ มาพบเธGอหญ้าเจ้าชู้Amคิดว่าสาวนี้Amต้องตายกูFก่ะแล้วรู้G | Eรู้..           ว่ากูอิตายกับสาวนี้

Am | Em |F | G |
Am | Em |F | G |
F | G |F | G |

* | ** | *** |

Am | Em | F | G | Am |คอร์ดเพลง สาวนี้ต้องตายกู จ๊อบ สบายฮาร์ท

เนื้อเพลง สาวนี้ต้องตายกู จ๊อบ สบายฮาร์ทจีบเธอมาแทบตาย แต่สุดท้ายก็ได้เพื่อน อิแหลงไหรให้เทือน ว่าเหมือนอิขาดใจ เพราะเสือมันมีหลาย เพราะควายมันมีน้อย เสือมีเป็นร้อย ควายมีหนึ่งตัว ผู้ชายที่รักเธอนั้นเหรอก็มีทั่ว เธอนั้นจึงมีตัวเลือกเอา คิดว่าเธอต้องเสร็จโจร คิดว่าเธอต้องโดนแน่ สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้แก่เขา สาวนี้ต้องตายกู ก่ะแล้วรู้รู้ ว่ากูอิตายกับสาวนี้ ยังรักเธอเหรยโร้ม้าย ถึงเธอทำร้ายกันอย่างนี้ อูโวโฮ ชาวนาไว้ใจงู ฉันเสียรู้ไว้ใจเธอ หญ้าดีดีควายไม่เจอ มาพบเธอหญ้าเจ้าชู้ คิดว่าสาวนี้ต้องตายกู ก่ะแล้วรู้รู้ ว่ากูอิตายกับสาวนี้