สาวนี้ต้องตายกู

 จ๊อบ สบายฮาร์ท ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาวนี้ต้องตายกู - จ๊อบ สบายฮาร์ท

Am | Em |F | G | G |

จีบเธAmอมาแทบตาย แต่สุดท้Emายก็ได้เพื่อนอิแหลFงไหรให้เทือน ว่าเหมือGนอิขาดใจ..  E

Am | Em |F | G | Am |

เพราะเสืAmอมันมีหลาย เพราะควEmายมันมีน้อยเสืFอมีเป็นร้อย ควาGยมีหนึ่งตัวผู้ชาAmยที่รักเธอ..นั้นเหEmรอก็มีทั่วเธอนั้Fนจึงมีตัว..เลือกเอGา...

คิดว่าเธFอต้องเสร็จโจร คิดว่าเธGอต้องโดนแน่สุดท้าFยก็พ่ายแพ้..ให้แก่เG | Gขา..

สาวนี้ต้องตายกูFก่ะแล้วรู้รู้G.. ว่ากูอิตายกับสAm | Amาวนี้ยังรักเธอเหรยโร้ม้Fายถึงเธอทำร้ายกันอย่างF Gนี้      อูโวโฮE

ชาวนAmาไว้ใจงู ฉันเสียรู้Emไว้ใจเธอหญ้าดีดีFควายไม่เจอ มาพบเธGอหญ้าเจ้าชู้Amคิดว่าสาวนี้Amต้องตายกูFก่ะแล้วรู้G | Eรู้..           ว่ากูอิตายกับสาวนี้

Am | Em |F | G |
Am | Em |F | G |
F | G |F | G |

* | ** | *** |

Am | Em | F | G | Am |