เที่ยวเมืองคอน

หลวงไก่, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เที่ยวเมืองคอน - หลวงไก่

A | F#m |Bm | E |
F#m A | D C#m |Bm | E |

พุAทธกาลผ่านมา 85F#m4 ปีที่พระบรDมสารี..ริกธาตุจากศรีEลังกาสู่ตาAมคอนลี เป็นพระธาตุยอดทอF#mงสูงเสียดฟ้าจวบสมัBmยพระราชา...E  ศรีธรรมาโศกราA

เคยเป็Dนนิกอ เคยเป็น 12A นักษัตริย์บันทึDกเด่นชัด.. จากประวัEติศาสตร์เขียนเรื่องราDวเมืองคอBmให้เหม็ดต้น 10A หน้า'ดาF#mเมืองแห่งธรรมBmะกับธรรมชาติประสานหล่อหลอEมกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัAน    E

F#m | D |E |

F#m | F#m |D | A |E | A | E |

เที่ยวเมืองคอAน ย้อนรอยอดีF#mเรียนรู้จารีDต..แห่งประเพณีEโบราณสถาAน วัดวามากมีF#mธรรมชาติสวยดีBm  มีกะลุยเอE

ตั้งแต่ขนอAม สิชล ท่าหลF#mเข้าเมืองมDา ก็มีทะเลEปากพนัAง ครั้งหนึ่งซวนเซF#mแหลมลุมพุกพังเBmพ จากมหาวาตภัE

จากปาก'นัAง ไปอีก 2 อำเภF#mเทียบเลไปเจDอเชียรใหญ่หัวไทEมาร่อนพิบูAลย์ ทุ่งสง ทุ่งใหF#mญ่พิบูลย์กะไม่ไกBmล ช้างกลาง ฉวาง ข้างลานกE

เฉลิมพระเกียAรติ พรหมคีรี นาบอF#mบางขัน จุฬาภรDณ์ ชะอวด ถ้ำพรรณรEทั้งพระพรAหม นบพิตำ ตามมF#mที่เชิดหน้าชูBm | Eตา..            คือน้ำตกกรุงชิA

F#m | F#m |D | A |E | A | E |

นครศรีAฯ ยังมีเจดีย์ยักF#mษ์ที่มันจีบยอดพักDตร์ ลอยไปตกทุ่งหย่Eามพ่อจ่าดำA วีรกรรมลือนาF#mศาลหลักเมืองงดงาBmม เด่นสง่าเป็นราศEรี

วัดโมคลAาน โบราณสถานตุมปัF#mวัดไอ้ไข่กะดัDง คนรู้จักกันดีEสระศรีปราAชญ์  กำแพงเมืองเก่ายังมีF#mถ้าสุดยอดอากาศดีBm อยู่ที่คีรีวE

เขาเหมAน เขาปูน เขาขุน'นF#mถ้าได้ไปชDม รับรองจะลุ่มหลEมากน้ำตAก มากผลไม้ หลายไพรพF#mประเพณียังคBmง..ดำรงมEาเนิ่นนA | Aาน

A | F#m |D | E |A | F#m |Bm | E |A | A |

ลานพรDะ แห่ผ้าขึ้นธาAตุเดือนสิบกะหนุกคาEด จัดใหญ่อลังกAารปีใหม่ไทF#mยในวันสงกรBmานต์ไหว้ตายาย ลูกหลEาน..หลบบ้านกันทุกคA

เพลงบอDก หนังลุง โนราAห์ยังรักษEาในกีฬาวัวชAนครศรีฯF#m มีของดีทุกแห่งหBmอยากให้ไทยทุกคEน มุ่งหน้ามาเมืองคอA

ชาวนคDรศรีธรรมราAชวนคนไทยทั้งชEาติ มาไหว้พระธาตุเมืองคอAชาวนคDรศรีธรรมราAชวนคนไทยทั้งชE | Eาติ..มาไหว้พระธาตุเมืองคอA