เทื่อหนึ่ง

อี๊ด ศุภกร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เทื่อหนึ่ง - อี๊ด ศุภกร

ว่าเทื่อหนึงเคยได้Fยืนเคียงข้างกาGเทื่อหนึ่งเคยใช้Emผ้าห่ม..ผืนเดียAmวกันเคยบอกว่าฮัFกก่อนนอนทุกวัGน ให้เจ้าฝันCดี

Am | Em |Dm | G |

บ่Amเป็นหยังดอกว๋า อย่างขี่ล่าEmยอ้ายกะเคยเป็น Dm  เคยเป็นคนฮัGกของเจ้าคนCหนึ่ง

ถึFงแม้เจ้าสิมีGคนใหม่ กะขอบใจEmในความหวานซึ้Amแค่เพียงFเทื่อหนึ่ง  ให้จด ให้จำในหัวGใจ

เจ็Amบกะสิอดเอา  เหงาแหEmน่คงบ่ถึงตาย Dm  อ้ายคนผุฮ้าGย กะเข้าใจที่เจ้าCเมิน

เส้นทางเดิFนของอ้ายมันลูGกรังจักฝุ่นจักหยัEmง หมองมัวเหลือเกิAmสิให้เจ้าเดิDmน.. ไปจั่งใด๋G มีแต่ไง่เข้าCตา

บ่โทษ บ่ว่Dmา  บ่เคียด บ่ขEmถึงใจดวงนี้Fต้องทุกข์ระทมก็ยังดีGใจ

ว่าเทื่อหนึงเคยได้Fยืนเคียงข้างกาGเทื่อหนึ่งเคยใช้Emผ้าห่ม..ผืนเดียAmวกันเคยบอกว่าฮัFกก่อนนอนทุกวัGน ให้เจ้าฝันCดีบอกคนใหFม่ของเจ้าแน่เด้Gให้เฮ็ดเสมEmอก่อนนอนอย่างนี้Amเพราะโตอ้าFยมันเบิดหน้าที่Gมีสิทธิ์แค่ห่วFงห่าง ๆ ยังดีG  (สิยิ้มทั้งน้ำCตา)

F | Em |Dm G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

Am | Em |Dm | G | C |