ร (W8)

 GENE KASIDIT  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ร(W8) GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: รัฐ พิฆาตไพรีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, บัญชา เธียรกฤตย์ดนตรี: Ice Boyสังกัดค่าย: Smallroom

E | A |C#m | A B |

 E   รับฟัง..A  เรื่องราว..   C#m   ที่เกิดขึ้นนั้น    เมื่อเธอเจ็บช้ำAเพราะรักที่เปลี่ยBนไป

 E   รู้ดี.. A   ฉันเอง..   C#m   ที่รอมานาน    ให้เธอเปิดใจAและรับมันเอาBไว้

 G#m7   วันเวลานานเท่าไรF#m7ที่รักเก่า ๆ ยังคงจะทำG#m7ร้ายเธอยังมองไม่เห็นใคF#m7ที่ห่วงใยกันอย่างนี้มานาG#m7ตัวเธอเองยังต้องกาF#m7รเวลาก่อนเฝ้ามองAดูเธอที่ไกลห่าง อาBจจะมีซักวันจากนี้

รอEนาน ๆ ก็อาB/D#จจะบั่นทอC#mนหัวใจ B  อย่าให้นาAนเกินไG#mป  ก่อBนอะไรมันอาC#mจจะสาB/D#   รอEนาน ๆ ก็อาB/D#จทำให้ใจC#mวุ่นวาย   รู้Bดีแต่ยังAน้อยใจG#m   เพราะฉันBเป็นคนเดีC#mยว..ที่.B/D#.รอ...

E | A |

 E   ฉันเอง..A เข้าใจ..     C#m   ก็คงต้องใช้เวลา    หากรักAยังพอจะมีBหวัง

 E   ทุกลม..A หายใจ..    C#m    เธอรู้บ้างไหม    มีใครที่คอAยเฝ้ารักและห่วBงใย

* | ** |

Am | D |Cmaj7 | B |

** |

ถ้าคืนไม่มีดาEว แต่แดB/D#ดในตอนเช้C#mานั้นดูBสดใสAเธG#mอยังมีใคBร..ที่อC#mยู่..  ตรB/F#ง..   นี้E..จัB/D#บมือกับฉัC#mน แล้วลืBมเสียทีA..แค่อยาG#mกให้นาทีBนี้..เรC#mา..   รักB/F#..   กัE G#mแค่ไC#m B | A G#mด้รัก..เพราะฉันBเป็นคนเดียวที่รEคอร์ดเพลง ร(W8) GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)

เนื้อเพลง ร(W8) GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)รับฟัง เรื่องราว ที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อเธอเจ็บช้ำเพราะรักที่เปลี่ยนไป รู้ดี ฉันเอง ที่รอมานาน ให้เธอเปิดใจและรับมันเอาไว้ วันเวลานานเท่าไร ที่รักเก่าๆยังคงจะทำร้าย เธอยังมองไม่เห็นใคร ที่ห่วงใยกันอย่างนี้มานาน ตัวเธอเองยังต้องการเวลาก่อน เฝ้ามองดูเธอที่ไกลห่าง อาจจะมีซักวันจากนี้ รอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจ อย่าให้นานเกินไป ก่อนอะไรมันอาจจะสาย รอนานๆก็อาจทำให้ใจวุ่นวาย รู้ดีแต่ยังน้อยใจ เพราะฉันเป็นคนเดียวที่รอ ฉันเอง เข้าใจ ก็คงต้องใช้เวลา หากรักยังพอจะมีหวัง ทุกลม หายใจ เธอรู้บ้างไหม มีใครที่คอยเฝ้ารักและห่วงใย ถ้าคืนไม่มีดาว แต่แดดในตอนเช้านั้นดูสดใส เธอยังมีใครที่อยู่ ตรง นี้ จับมือกับฉัน แล้วลืมเสียที แค่อยากให้นาทีนี้เรา รัก กัน แค่ได้รัก เพราะฉันเป็นคนเดียวที่รอ