ร (W8)

, GENE KASIDIT, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ร(W8) - GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ)

E | A |C#m | A B |

 E   รับฟัง..A  เรื่องราว..   C#m   ที่เกิดขึ้นนั้น    เมื่อเธอเจ็บช้ำAเพราะรักที่เปลี่ยBนไป

 E   รู้ดี.. A   ฉันเอง..   C#m   ที่รอมานาน    ให้เธอเปิดใจAและรับมันเอาBไว้

 G#m7   วันเวลานานเท่าไรF#m7ที่รักเก่า ๆ ยังคงจะทำG#m7ร้ายเธอยังมองไม่เห็นใคF#m7ที่ห่วงใยกันอย่างนี้มานาG#m7ตัวเธอเองยังต้องกาF#m7รเวลาก่อนเฝ้ามองAดูเธอที่ไกลห่าง อาBจจะมีซักวันจากนี้

รอEนาน ๆ ก็อาB/D#จจะบั่นทอC#mนหัวใจ B  อย่าให้นาAนเกินไG#mป  ก่อBนอะไรมันอาC#mจจะสาB/D#   รอEนาน ๆ ก็อาB/D#จทำให้ใจC#mวุ่นวาย   รู้Bดีแต่ยังAน้อยใจG#m   เพราะฉันBเป็นคนเดีC#mยว..ที่.B/D#.รอ...

E | A |

 E   ฉันเอง..A เข้าใจ..     C#m   ก็คงต้องใช้เวลา    หากรักAยังพอจะมีBหวัง

 E   ทุกลม..A หายใจ..    C#m    เธอรู้บ้างไหม    มีใครที่คอAยเฝ้ารักและห่วBงใย

* | ** |

Am | D |Cmaj7 | B |

** |

ถ้าคืนไม่มีดาEว แต่แดB/D#ดในตอนเช้C#mานั้นดูBสดใสAเธG#mอยังมีใคBร..ที่อC#mยู่..  ตรB/F#ง..   นี้E..จัB/D#บมือกับฉัC#mน แล้วลืBมเสียทีA..แค่อยาG#mกให้นาทีBนี้..เรC#mา..   รักB/F#..   กัE G#mแค่ไC#m B | A G#mด้รัก..เพราะฉันBเป็นคนเดียวที่รE