วิธีบอกเลิก

ฐา ขนิษ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

วิธีบอกเลิก - ฐา ขนิษ

วิธีบอกเลิEกที่แนบเนียF#นก็คืออยู่สื่อ D#mๆ  บ่ต้องเว้าอีหยัG#mแค่เฮ็C#mดทุกอย่าง..ให้ตรงF#กันข้ามกับตอBนที่ฮักกันใหม่ ๆB7

วิธีบอกว่EาเซาฮักF#กันกะคืออ้ายอยาD#mกเฮ็ดหยังกะไG#mด้ใส่ใจC#mทุกคน ทุกข้อความไลน์แต่คD#mนที่อยู่ใกล้ ๆ    F#แทบลบออกจากชีG#mวิต