วิธีบอกเลิก

 ฐา ขนิษ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วิธีบอกเลิก ฐา ขนิษ (เบล ขนิษฐา)

ถ้าว่Amามื้อหนึ่งบ่ไหGว น้องสิFไปเองยอมรัAmบว่าตอนนี้เก่Gง ที่ดื้ออยู่Cเป็นหมาขอทาน

ที่เจ้าขอDmงบ่ฮักคือเก่า เลี้ยงไว้Emก็เปลืองข้าวAmสารเหตุผลDmง่าย ๆ คือนายของมันได้หมGาโตใหม่ แต่แพงคักGแหน่

สุดท้าAmยกลายเป็นแค่หมGาเห่าหา.F.เจ้าของกะพอสิฮู้Amว่าคนจั่งน้อGง  อ้ายคิดไว้Cคือเซ็งขนาEmกะเจ็บอDmยู่ แต่เข้าใจอยู่  บ่แม่นว่Emาบ่ฮู้อิหยัAmว่าตอDmนที่สร้าง กับตอนที่พัง..ฮักเฮGตอนนี้อ้ายเลือกAmจั่งใด๋

ผลักไสDmกันทางสายตา เฉยชEmาต่อการดูAmแลจั่งได้ฮู้Dmว่าน้อง..มื้อนี้Fมันแค่โตปัญหาGที่อ้ายอยากลืม.. G

วิธีบอกเลิFกที่แนบเนียGนก็คืออยู่สื่อ Emๆ  บ่ต้องเว้าอีหยัAmแค่เฮ็Dmดทุกอย่าง..ให้ตรงGกันข้ามกับตอCนที่ฮักกันใหม่ ๆC7วิธีบอกว่Fา..เซาฮักGกันกะคืออ้ายอยาEmกเฮ็ดหยังกะไAmด้ใส่ใจDmทุกคน ทุกข้อความไลน์    (G)(แต่คEmนที่อยู่ใกล้ ๆ .. G  แทบบล็อคออกจากชีAmวิต)

Am | G |F | G | Am |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง วิธีบอกเลิก ฐา ขนิษ

เนื้อเพลง วิธีบอกเลิก ฐา ขนิษถ้าว่ามื้อหนึ่งบ่ไหว น้องสิไปเอง ยอมรับว่าตอนนี้เก่ง ที่ดื้ออยู่เป็นหมาขอทาน ที่เจ้าของบ่ฮักคือเก่า เลี้ยงไว้ก็เปลืองข้าวสาร เหตุผลง่ายๆคือนายของมัน ได้หมาโตใหม่ แต่แพงคักแหน่ สุดท้ายกลายเป็นแค่หมาเห่าหาเจ้าของ กะพอสิฮู้ว่าคนจั่งน้อง อ้ายคิดไว้คือเซ็งขนาด กะเจ็บอยู่ แต่เข้าใจอยู่ บ่แม่นว่าบ่ฮู้อิหยัง ว่าตอนที่สร้าง กับตอนที่พังฮักเฮา ตอนนี้อ้ายเลือกจั่งใด๋ ผลักไสกันทางสายตา เฉยชาต่อการดูแล จั่งได้ฮู้ว่าน้องมื้อนี้มันแค่ โตปัญหาที่อ้ายอยากลืม วิธีบอกเลิกที่แนบเนียนก็คือ อยู่สื่อๆบ่ต้องเว้าอีหยัง แค่เฮ็ดทุกอย่างให้ตรงกันข้าม กับตอนที่ฮักกันใหม่ๆวิธีบอกว่าเซาฮักกัน กะคืออ้ายอยากเฮ็ดหยังกะได้ ใส่ใจทุกคน ทุกข้อความไลน์ (แต่คนที่อยู่ใกล้ๆแทบบล็อคออกจากชีวิต)