วอนหลวงพ่อรวย

 มนต์แคน แก่นคูน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วอนหลวงพ่อรวย มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิดนตรี: ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง

A E/G# | F#m E |
D | E |A | E |

หอบใจโซ ๆA มาวัดตะโกE กราบหลวงพ่อรวF#mการเงินมันติEด ชีวิตมันป่C#mวยตัวช่วC#mยไม่มีเลยพ่F#m

ลูกมันคนจAน ขาดคนจริงใจE ความหมายไม่พF#mฐานะคือจนแท้หนC#mอ ขอพรหลวงพ่อช่วBmยที.. E

อำเภอภาชีA  อยุธยEา มุ่งมาด้วยF#mใจพระอาจารย์แก้Eว หลวงพ่อองค์ใหC#mม่สาC#mนต่องานทเต็มที่F#m

อยู่ก็ร่มเย็Aน  เบิ่งก็งามตEา มหาเจF#mดีย์เป็นศูนย์รวมใจภาC#mชี  เป็นบุญลูกที่ได้Aมา

ตั้ง นะโม 3 จF#mต่อด้วยคาถEา..บูชาหลวงพ่F#mนิมนต์เหรียญชนะจนขึ้นคEสวมเลสพันล้าน..ที่ข้อมือF#mขวาปัดเป่าความจAน วอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตBmให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนC#mให้สมคำว่Eา..ศิษย์หลวงพ่Bmอรวย..  E

ฝากใจโซ ๆA  ให้วัดตะโกE แผ่บุญบันดาF#mสิ่งที่เคยติEด แค่คิดให้ผ่าC#mทุกฝัC#mนวอนพ่อให้ช่วF#mบาปที่ใครทำA เจ็บที่เคยโดEน ให้พ้นความซวF#mฐานะที่ยังล้มป่วC#mพ่อรวยโปรดช่วยAชี้ทาง(นำทาง)

F#m | Bm |F#m | F#m |Bm | F#m |

D | A |D | A |Bm E | A |

* | ** |

A E/G# | F#m E |
D | E |A | E |คอร์ดเพลง วอนหลวงพ่อรวย มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง วอนหลวงพ่อรวย มนต์แคน แก่นคูนหอบใจโซๆมาวัดตะโก กราบหลวงพ่อรวย การเงินมันติด ชีวิตมันป่วย ตัวช่วยไม่มีเลยพ่อ ลูกมันคนจน ขาดคนจริงใจ ความหมายไม่พอ ฐานะคือจนแท้หนอ ขอพรหลวงพ่อช่วยที อำเภอภาชี อยุธยา มุ่งมาด้วยใจ พระอาจารย์แก้ว หลวงพ่อองค์ใหม่ สานต่องานทเต็มที่ อยู่ก็ร่มเย็น เบิ่งก็งามตา มหาเจดีย์ เป็นศูนย์รวมใจภาชี เป็นบุญลูกที่ได้มา ตั้ง นะโม 3 จบ ต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อ นิมนต์เหรียญชนะจนขึ้นคอ สวมเลสพันล้านที่ข้อมือขวา ปัดเป่าความจน วอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตา ให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะ ให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรวย ฝากใจโซๆให้วัดตะโก แผ่บุญบันดาล สิ่งที่เคยติด แค่คิดให้ผ่าน ทุกฝันวอนพ่อให้ช่วย บาปที่ใครทำ เจ็บที่เคยโดน ให้พ้นความซวย ฐานะที่ยังล้มป่วย พ่อรวยโปรดช่วยชี้ทางนำทาง