อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ

 อ๊อฟ ปองศักดิ์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ อ๊อฟ ปองศักดิ์
ทำนอง/เรียบเรียง: ธนา ลวสุตเนื้อร้อง: สีฟ้าโปรดิวเซอร์: ธนา ลวสุตสังกัดค่าย: GMM Grammy

อยากให้ทBรมานเจ็บปวดจนลึกซึ้C#mง จนเข้าใจว่าเสียใจF#..แทบเสียคEน..เป็นD#m D#ไงให้เธG#mอไม่กินไม่นอF#น  คิดถึEงจนแทบขาดใD#mให้เหมือนฉัC#mนที่ทำยังไงก็ไม่เF#คย..ลืมเธอสักที

B | E |F# | D# |

ฉันG#mเคยมีชีวิต..ที่มีC#mความหวังมีเธF#อที่เหมือนเป็นทุก ๆB อย่างจนคิC#mดในบางครั้ง..ว่าฉันD#mไม่มีเธอขาดเธEอ.. ไม่ได้F#..

ฉันG#mทุ่มเทความรัก..ให้เธC#mอเสมอและให้F#เธอทั้งตัวและหัวBใจไม่เคC#mยมีคำถามว่าฉันD#mทำทำไมทำไปEก็เพราะคำเดียว คำว่ารักD#..

แต่เธC#mอก็ทำกับฉันด้วยการมีใครแอบไว้F#ในใจแอบคบใคD#mร แอบซ่อนใคD#ร.. ไว้มากG#mมาย  F# C#/Fต้องเสียใC#mจ..ที่เธอเป็นคนหลอกลวงและเสียใD#mจ..ที่เธอเป็นคนไม่แคร์ว่าฉันมันEจะทรมานสักแค่ไหD#

อยากให้เธอBเจอคนที่เธอนั้นรัC#mกจนหมดใจให้เขาเทF# ให้ทิ้งเธEอ..ให้เสีD#m D#ยใจให้เขG#mาเดินไปจากเธF#อ  ให้เธEอหัวใจสลาD#mให้เหมือนฉัC#mนที่ใจจะขาด เมื่อเสียเธอF#ไป..D#

อยากให้ทBรมานเจ็บปวดจนลึกซึ้C#mง จนเข้าใจว่าเสียใจF#..แทบเสียคEน..เป็นD#m D#ไงให้เธG#mอไม่กินไม่นอF#น  คิดถึEงจนแทบขาดใD#mให้เหมือนฉัC#mนที่ทำยังไงก็ไม่เF#คย..ลืมเธอสักที

B | E |G#m | D# |

ฉันG#mรักเธอและรัก..คนเดียC#mวเท่านั้นดูแลF#และให้ทั้งความไว้Bใจแต่ฉันC#mเพิ่งจะรู้.. ความรัD#mกที่มากมายมันซื้Eอความจริงใจเธอไม่ได้D#

* | ** | *** |

B | E | G#m | D# |คอร์ดเพลง อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ อ๊อฟ ปองศักดิ์

เนื้อเพลง อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ อ๊อฟ ปองศักดิ์อยากให้ทรมานเจ็บปวดจนลึกซึ้ง จนเข้าใจ ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที ฉันเคยมีชีวิตที่มีความหวัง มีเธอที่เหมือนเป็นทุกๆอย่าง จนคิดในบางครั้งว่าฉันไม่มีเธอ ขาดเธอ ไม่ได้ ฉันทุ่มเทความรักให้เธอเสมอ และให้เธอทั้งตัวและหัวใจ ไม่เคยมีคำถามว่าฉันทำทำไม ทำไปก็เพราะคำเดียว คำว่ารัก แต่เธอก็ทำกับฉันด้วยการมีใครแอบไว้ในใจ แอบคบใคร แอบซ่อนใคร ไว้มากมาย ต้องเสียใจที่เธอเป็นคนหลอกลวง และเสียใจที่เธอเป็นคนไม่แคร์ ว่าฉันมันจะทรมานสักแค่ไหน อยากให้เธอเจอคนที่เธอนั้นรักจนหมดใจ ให้เขาเท ให้ทิ้งเธอให้เสียใจ ให้เขาเดินไปจากเธอ ให้เธอหัวใจสลาย ให้เหมือนฉันที่ใจจะขาด เมื่อเสียเธอไป อยากให้ทรมานเจ็บปวดจนลึกซึ้ง จนเข้าใจ ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที ฉันรักเธอและรักคนเดียวเท่านั้น ดูแลและให้ทั้งความไว้ใจ แต่ฉันเพิ่งจะรู้ ความรักที่มากมาย มันซื้อความจริงใจเธอไม่ได้