คนที่คุณก็รู้ว่าใคร

แสตมป์ อภิวัชร์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนที่คุณก็รู้ว่าใคร - STAMP แสตมป์ อภิวัชร์

F# | C# |D#m | B |
F# | C# |D#m | B |

หากคุณF#ตื่นตอนเช้า แล้วพA#7บว่ามีช่Cdimอดอกไม้D#mใหญ่มองหC#mาเจ้าขอF#ง คุณก็ไม่เห็นBใครไม่ต้องแปลA#mกใจ เพราะช่อนั้G#mนมันเป็นของคุC#

กลางคืF#นก่อนเข้านอนแล้วพA#7บว่ามีเCdimบอร์ที่ไม่D#mคุ้นส่งเป็C#mนข้อควF#ามว่าเขาคิดถึงBคุณด้วยถ้อยคำA#mอ่อนละมุน ว่าคืนนี้G#mฝันดีรีบเข้าC#นอน

 B  ก็อย่าเพิ่งคิดไปไกA#m   ใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่G#m   ไม่ต้องเดาหรอก แค่รับC#มันไป

โปรดอย่าสงF#สัย นั่นคือความจริงใจF#จากผมจากคนA#m ๆ เดิม คนที่คุณก็รู้D#mว่าใครคนที่คอBยอยู่.. ดูแA#mลระยะไกลจำได้ไหG#mมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิC#คุณก็รู้F#ว่าใคร.. (C#  (คุณก็รู้D#mใช่ไหม)    B)

เมื่อไรF#เจอลมฝนตัวเปียกปA#7อนหนาวกCdimาย ต้องรีบไปให้D#mทันในใจC#mหวังเพีF#ยงขอมีร่มสักBคันก็ไม่ต้องตA#mกใจถ้าคุณบังเอิG#mญเห็นมันวางอยู่ตรงนั้C#

 B ก็จะเป็นใครไปไA#mด้  ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิG#m  นึกสักนิด ก็คงรู้C#กัน

** |

F# | C# |D#m | B |

โปรดอย่าสงF#สัย นั่นคือความจริงใจF#จากผมจากใคA#mรบางคน คนที่คุณก็รู้D#mว่าใครคนที่คอBยอยู่.. ดูแA#mลระยะไกลจำได้ไหG#mมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิC#

** |