คนสุดท้าย

 About สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนสุดท้าย About
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอมAboutเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: บอมAbout

G# | Cm |Fm | Cm |C# | Cm |A#m | D# |

จะขอG#สัญญา..ว่าจะไม่Cmมีสิ่งอื่นใดที่จะสำคัญFmได้มากกว่าเธอและพิเศษCmไปมากกว่าเธอเพราะเธอนั้นC#คือสิ่งที่มีค่า เท่าที่ฉันCmเคยมีมาฉันจะA#m | D#รักษา..          (เอาไว้ให้ดี(G#))

G# | G# |

 G#  จากคน ๆ หนึ่Cmง.. ที่ไม่มีอะไFm   ไม่มีแม้D#จุดหมายปลายทาง G#  เพราะเคยผิดหวัCmง.. จากความรักครั้งFmเก่า   ทำให้ตัวฉันD#ไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่

 Fm  แล้ววันหนึ่งเธอนั้Cmนก็ได้เข้ามา   ในชีวิตฉัA#mน.. ที่มันไร้D#ค่า..

* |

สำหรับฉันG#เธอนั้นคือคนที่ฟ้Cmาส่งลงมาเพราะว่าฉันFmเคยภาวนาขอให้ได้พCmบคนที่ตามหาและในวันนี้C#..ฉันได้เจอแล้ว คือเธCmอที่เข้ามาแหละเธอนั้A#mนจะเป็นคนสุดท้าย.. ในชีวิตฉัน

A#m | D# |

อาจเป็Cmนแค่เรื่องบังเอิญที่เราได้พบFmกันแต่เธอรู้ไหมว่าเรื่อA#mงบังเอิญวันนั้น ทำให้รักมาจนวันนี้และฉันD#จะมีแค่เธอตลอดไป

G# | Cm |Fm | Cm |C# | Cm |A#m | D# |

 Fm  แล้ววันหนึ่งเธอนั้Cmนก็ได้เข้ามา   เปลี่ยนชีวิตฉัA#mน.. ให้มีความหมD#าย..

* | ** |

และเธอA#mจะเป็นคนสุดท้าD#ย.. ของชีวิตฉัน

G# | Cm |Fm | D# |G# |คอร์ดเพลง คนสุดท้าย About

เนื้อเพลง คนสุดท้าย Aboutจะขอสัญญาว่าจะไม่มีสิ่งอื่นใด ที่จะสำคัญได้มากกว่าเธอ และพิเศษไปมากกว่าเธอ เพราะเธอนั้นคือสิ่งที่มีค่า เท่าที่ฉันเคยมีมา ฉันจะรักษา เอาไว้ให้ดี จากคนๆหนึ่ง ที่ไม่มีอะไร ไม่มีแม้จุดหมายปลายทาง เพราะเคยผิดหวัง จากความรักครั้งเก่า ทำให้ตัวฉันไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่ แล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็ได้เข้ามา ในชีวิตฉัน ที่มันไร้ค่า สำหรับฉันเธอนั้นคือคนที่ฟ้าส่งลงมา เพราะว่าฉันเคยภาวนา ขอให้ได้พบคนที่ตามหา และในวันนี้ฉันได้เจอแล้ว คือเธอที่เข้ามา แหละเธอนั้นจะเป็นคนสุดท้าย ในชีวิตฉัน อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่เราได้พบกัน แต่เธอรู้ไหมว่า เรื่องบังเอิญวันนั้น ทำให้รักมาจนวันนี้ และฉันจะมีแค่เธอตลอดไป แล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็ได้เข้ามา เปลี่ยนชีวิตฉัน ให้มีความหมาย และเธอจะเป็นคนสุดท้าย ของชีวิตฉัน