อาขยานล้านนา

 จรัล มโนเพ็ชร  เพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพ็ชร
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

Am Dm | Am Dm | Am |

สิบแหลม ซาวแหAmลม บ่เต้าแหลมใบข้Cาวสิบเล้า ซาวเล้Dmา บ่เต้าเล้าเดือนเกี๋Cยงสิบเสียง ซาวเสีAmยง บ่เต้าเสียงแมงว้าDmสิบจ๊าง ซาวจ๊Eาง บ่เต้าจ๊างเอราวัณ

Am Dm | Am Dm | Am |

อายุสิบปีAm๋ อาบน้ำบ่หนาCอายุซาวปี๋Dm แอ่วสาวบ่ก้CายสามสิบปีAm๋ บ่หน่ายสงสDmารสี่สิบปี๋E ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า

Am Dm | Am Dm | Am |

อายุห้าสิบปีAm๋ สาวด่าบ่เจ๊บใจ๋CหกสิบปีDm๋ ไอเหมือนฟานโขCเจ็ดสิบปีAm๋ บ่าโหกเต๋มตั๋DmแปดสิบปีE๋ ไขหัวเหมือนไห้

Am Dm | Am Dm | Am |

Am C | Dm C |
Am Dm | E Am |
Dm Am | Dm Am |

อายุเก้าสิบปีAm๋ ไข้ก่อต๋ายบ่ไข้ก่อต๋าCจะเอาอันไDmด..ไปบ่ได้สักอย่าCบ่ซัวะ บ่วาAmง บ่หายหม่นเศDmร้าคนบ่าเก่Eา เล่าไว้มาเAm Dm | Am Dmมิน..เลยวาAmง..คอร์ดเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพ็ชร สิบแหลม ซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบข้าว สิบเล้า ซาวเล้า บ่เต้าเล้าเดือนเกี๋ยง สิบเสียง ซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้าง สิบจ๊าง ซาวจ๊าง บ่เต้าจ๊างเอราวัณ อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว อายุซาวปี๋ แอ่วสาวบ่ก้าย สามสิบปี๋ บ่หน่ายสงสาร สี่สิบปี๋ ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า อายุห้าสิบปี๋ สาวด่าบ่เจ๊บใจ๋ หกสิบปี๋ ไอเหมือนฟานโขก เจ็ดสิบปี๋ บ่าโหกเต๋มตั๋ว แปดสิบปี๋ ไขหัวเหมือนไห้ อายุเก้าสิบปี๋ ไข้ก่อต๋ายบ่ไข้ก่อต๋าย จะเอาอันได ไปบ่ได้สักอย่าง บ่ซัวะ บ่วาง บ่หายหม่นเศร้า คนบ่าเก่า เล่าไว้มาเมิน เลยวาง