บ้านฉัน (ยรรโฟล์ค)

 มาลีฮวนน่า  ยรรโฟล์ค  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ้านฉัน มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)
เนื้อร้อง: มณเฑียร แสงสุวรรณทำนอง: คฑาวุธ ทองไทย

C | D |Em | Em |
C | D |Em | Em |

ค่ำแล้วที่เมือง..ปัตตานีGโอ้ยามนี้D..เปลี่ยว เดีEm | Emยวดายพ่อจ๋าแม่จ่า..อยู่ไหAmน..คนใจร้าDย..ทำ..ได้Gลง..

 G   มองไปทางไหน ก็มืดGมัว    น่าหวาดกลัAmว อกสั่น ฝันEmร้าย Em   เปลวไฟแผดเผาแล้วเมืองGใต้    ลาลับหาDย ตายจากGกัน.. G

บ้านนี้ เมืองนี้Cแผ่นดินนี้D.. เป็นขอEm | Emงใครแล้วฉันจะไปอยู่ไหAmที่ตรงไหDน.. ไม่ฆ่G | Gากัน

C | D |Em | Em |
C | D |Em | Em |

** |

ยะลา นราฯ ปัตตานีGโอ้ยามนี้D ช่างเปลี่ยว เดียEm | Emวดายพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ย..อยู่ไหAmลาลับหาDย ตายจากGกัน

 Em  แล้วฉันจะไป อยู่ไหAm   ที่ตรงไหDน.. ไม่ฆ่าGกัน

 Em  แล้วฉันจะไป อยู่ไหAm   ที่ตรงไหDน.. ไม่ฆ่าGกัน

 Em  แล้วฉันจะไป อยู่ไหAm   แล้วที่ตรงไหDน นั้นคือ..บ้านฉันG C | G..คอร์ดเพลง บ้านฉัน มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)

เนื้อเพลง บ้านฉัน มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์คค่ำแล้วที่เมืองปัตตานี โอ้ยามนี้เปลี่ยว เดียวดาย พ่อจ๋าแม่จ่าอยู่ไหน คนใจร้ายทำได้ลง มองไปทางไหน ก็มืดมัว น่าหวาดกลัว อกสั่น ฝันร้าย เปลวไฟแผดเผาแล้วเมืองใต้ ลาลับหาย ตายจากกัน บ้านนี้ เมืองนี้ แผ่นดินนี้ เป็นของใคร แล้วฉันจะไปอยู่ไหน ที่ตรงไหน ไม่ฆ่ากัน ยะลา นราฯ ปัตตานี โอ้ยามนี้ ช่างเปลี่ยว เดียวดาย พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยอยู่ไหน ลาลับหาย ตายจากกัน แล้วฉันจะไป อยู่ไหน ที่ตรงไหน ไม่ฆ่ากัน แล้วฉันจะไป อยู่ไหน ที่ตรงไหน ไม่ฆ่ากัน แล้วฉันจะไป อยู่ไหน แล้วที่ตรงไหน นั้นคือบ้านฉัน