บ้านฉัน (ยรรโฟล์ค)

บ้านฉัน, มาลีฮวนน่า, ยรรโฟล์ค, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ้านฉัน - มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)

C | D |Em | Em |
C | D |Em | Em |

ค่ำแล้วที่เมือง..ปัตตานีGโอ้ยามนี้D..เปลี่ยว เดีEm | Emยวดายพ่อจ๋าแม่จ่า..อยู่ไหAmน..คนใจร้าDย..ทำ..ได้Gลง..

 G   มองไปทางไหน ก็มืดGมัว    น่าหวาดกลัAmว อกสั่น ฝันEmร้าย Em   เปลวไฟแผดเผาแล้วเมืองGใต้    ลาลับหาDย ตายจากGกัน.. G

บ้านนี้ เมืองนี้Cแผ่นดินนี้D.. เป็นขอEm | Emงใครแล้วฉันจะไปอยู่ไหAmที่ตรงไหDน.. ไม่ฆ่G | Gากัน

C | D |Em | Em |
C | D |Em | Em |

** |

ยะลา นราฯ ปัตตานีGโอ้ยามนี้D ช่างเปลี่ยว เดียEm | Emวดายพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ย..อยู่ไหAmลาลับหาDย ตายจากGกัน

 Em  แล้วฉันจะไป อยู่ไหAm   ที่ตรงไหDน.. ไม่ฆ่าGกัน

 Em  แล้วฉันจะไป อยู่ไหAm   ที่ตรงไหDน.. ไม่ฆ่าGกัน

 Em  แล้วฉันจะไป อยู่ไหAm   แล้วที่ตรงไหDน นั้นคือ..บ้านฉันG C | G..บ้านฉัน - มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)