ย้อมใจ

 แบงค์ ปวริศร์  ย้อมใจ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

ย้อมใจ - แบงค์ ปวริศร์ (ชีวิตภาคค่ำ)

C# F7 | A#m |F# G# | C# G# |

อย่างนี้C#อีกแล้ว  ทุกทีอย่างนี้A#mอีกแล้วไม่แคล้F#วไปได้ซะที ไม่ดีขึ้นเลยG#หัวใจอย่างนี้C#ใช่ไหม  กี่หนแล้วคA#mนใจง่ายเขาF#หลอกใช้ให้ช้ำ ไม่จำใช่ไหG#มคนเรา

ช้ำF#ได้กี่หG#น หัวใจคนที่A#mมันจริงใจช้ำF#ตลอดไปG#.. หรือไงนะเรA#mหรืF#อจะอย่างไรG#  ตัดอกตัดใจC#ทำได้G#/Cหรือเปล่A#mเขาว่าเหล้F#าเข้าปากความยากก็เจอจาG# | G#งไป..

อยากจะขอC#ย้อมใจF7 ย้อมมันA#mสักดื่มแก้วที่หนึ่F#งกับแก้วที่สอG#งให้ลืมเขาไC# C#7ป..แก้วที่ สาF#ม สี่ ห้G#า  จะฉลอC#ง..ชีวิG#/Cต..ใหA#m G#ม่แก้ว ต่อไปD# ต่อไป ต่อไป ย้อมใจให้ดำG#

กี่ครั้C#งกี่หน ถามจริงกี่ครั้A#mงกี่หนที่หัวF#ใจคนดี ๆ มันจะเปลี่ยนเป็G#นสีดำกี่หC#นกี่ครั้ง หรือต้องเมาทั้งวัA#mนยันค่ำหัวF#ใจถึงจะดำG#เหมือนคนบางC# G#คน..

C# F7 | A#m |F# G# | C# C#7 |
F# G# | C# G#/C A#m G# |D# | G# |

* | ** | *** |

หัวF#ใจถึงจะดำG#เหมือนคนบางคC#