ลูกเสือ

 เสือสองเล เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลูกเสือ - เสือสองเล

C | Am |Dm | G |

ก่าแล้วเราอยู่Cกันมาเท่าไหร่แค่เธอมีใคAmรทำไมไม่รู้แล้วพอพี่ถาDmมพันนั้นพันนี้แล้วพอพี่ถาFมน้องรับไม่ได้G

น้องบอกว่ารัFกพี่มากหวาใคGน้องบอกว่าน้Fองไม่คิดนอกใจG

ไม่คิดมาก่อCนว่าเป็นไปได้เรามีลูกชาAmยด้วยกันสองคนแล้วถ้าลูกถาDmมว่าแม่ไปไหนจะให้พี่แหลFงกับลูกว่าอย่างไรGบอกลูกว่าน้อFงไปทำงานไกGบอกลูกว่าน้อFงไปมีแฟนใหGม่

Why you don't teCll, when you want goWhen you don't lovAme, why you don't sayTwo little boDmy calling say mumsome body wisFhing you coGme back agaC Gin..

When you want gCo, Why you don't sayWhen you don't loAmve, Why you don't sayTwo little boyDms calling say momsomebody wiFshing you coGme back agaCin

C | Am |D | G |

* | ** | ** |

A |

Why you don't teDll, when you want goWhen you don't lovBme, why you don't sayTwo little boEmy calling say mumsome body wisGhing you coAme back agaDin..ลูกเสือ - เสือสองเล