ลูกเสือ

 เสือสองเล  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลูกเสือ เสือสองเล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอนก ควนขนุนติดต่องานแสดง: 093739465

C | Am |Dm | G |

ก่าแล้วเราอยู่Cกันมาเท่าไหร่แค่เธอมีใคAmรทำไมไม่รู้แล้วพอพี่ถาDmมพันนั้นพันนี้แล้วพอพี่ถาFมน้องรับไม่ได้G

น้องบอกว่ารัFกพี่มากหวาใคGน้องบอกว่าน้Fองไม่คิดนอกใจG

ไม่คิดมาก่อCนว่าเป็นไปได้เรามีลูกชาAmยด้วยกันสองคนแล้วถ้าลูกถาDmมว่าแม่ไปไหนจะให้พี่แหลFงกับลูกว่าอย่างไรGบอกลูกว่าน้อFงไปทำงานไกGบอกลูกว่าน้อFงไปมีแฟนใหGม่

Why you don't teCll, when you want goWhen you don't lovAme, why you don't sayTwo little boDmy calling say mumsome body wisFhing you coGme back agaC Gin..

When you want gCo, Why you don't sayWhen you don't loAmve, Why you don't sayTwo little boyDms calling say momsomebody wiFshing you coGme back agaCin

C | Am |D | G |

* | ** | ** |

A |

Why you don't teDll, when you want goWhen you don't lovBme, why you don't sayTwo little boEmy calling say mumsome body wisGhing you coAme back agaDin..คอร์ดเพลง ลูกเสือ เสือสองเล

เนื้อเพลง ลูกเสือ เสือสองเล ก่าแล้วเราอยู่กันมาเท่าไหร่ แค่เธอมีใครทำไมไม่รู้ แล้วพอพี่ถามพันนั้นพันนี้ แล้วพอพี่ถามน้องรับไม่ได้ น้องบอกว่ารักพี่มากหวาใคร น้องบอกว่าน้องไม่คิดนอกใจ ไม่คิดมาก่อนว่าเป็นไปได้ เรามีลูกชายด้วยกันสองคน แล้วถ้าลูกถามว่าแม่ไปไหน จะให้พี่แหลงกับลูกว่าอย่างไร บอกลูกว่าน้องไปทำงานไกล บอกลูกว่าน้องไปมีแฟนใหม่ Why you don't tell, when you want go When you don't love, why you don't say Two little boy calling say mum some body wishing you come back again When you want go, Why you don't say When you don't love, Why you don't say Two little boys calling say mom somebody wishing you come back again Why you don't tell, when you want go When you don't love, why you don't say Two little boy calling say mum some body wishing you come back again