บ่ฮู้ใจอ้าย

  นุ่น นันทพร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: โต้ง อัษฏาวุฒเรียบเรียง/ดนตรี: อ.อานนท์ เชื้อบุญมาโปรดิวเซอร์: จอนนี่มือปราบสังกัดค่าย: โคยเสียกเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0848021360

โอF#...โอ๊โฮะโอG#..โอFm ฮะโอ ฮะโอ่ ฮะโอ้ ฮะโA#mอ..

A#m | F# |G# | C# |
A#m | F# |G# | F |

ส่งA#mสายตาให้กันFแบบนี้ใจของพี่D#mคิดกับน้อG#งจั่งใA#mด๋แนมA#mจากตาบ่งบอกควาFมในใจแต่บ่กล้D#mาคิดไปG# ย่านบ่แม่A#m

ออกA#mมาเจอกันในFคืนนี้บ่ฮู้เลF#ยว่าอ้าG#ยนั่นเป็นไA#mแค่A#mมองตา ถูกชะตFาถึงข้างในได้แต่F#คิดในใจG#..ว่าใA#m | A#mช่เลย..

อยาF#กฮู้เดG#  อยากเข้าใFmจว่าคิดหยังแต่กะย่าF#นใจพัG#งเลยบ่กล้C#อยาF#กฮู้เดG#  ทำได้เพีFmยงมองตาแนมหน้F#า..อ้ายแล้วหวั่นไG# | G#หว..

อยากสิเข้A#mาไปถามว่าอ้ายคิดF#จั่งใด๋ถ้ามีใจG# น้องกะบ่รอชักช้C#สิเอาควาA#mมมั่นใจ ตามไปF#สู้หน้าแต่บ่กล้G#า ย้อนว่าน้องนั้นยัF(บ่ฮู้ใจA#m | (F)อ้าย)

A#m | F# |G# | C# |
A#m | F# |G# | F |

* | ** | ** |

โอF#.. โอ๊โฮะโอG#..โอFm ฮะโอ ฮะโอ่ ฮะโอ้ ฮะโA#mอ..โอF#.. โอ๊โฮะโอG#.. Fm     บ่ฮู้ใจอ้าย..

A#m | F# |G# | C# |
A#m | F# |G# | F | A#m |คอร์ดเพลง บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพร

เนื้อเพลง บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพรโอโอ๊โฮะโอ โอ ฮะโอ ฮะโอ่ ฮะโอ้ ฮะโอ ส่งสายตาให้กันแบบนี้ ใจของพี่คิดกับน้องจั่งใด๋ แนมจากตาบ่งบอกความในใจ แต่บ่กล้าคิดไป ย่านบ่แม่น ออกมาเจอกันในคืนนี้ บ่ฮู้เลยว่าอ้ายนั่นเป็นไผ แค่มองตา ถูกชะตาถึงข้างใน ได้แต่คิดในใจว่าใช่เลย อยากฮู้เด อยากเข้าใจว่าคิดหยัง แต่กะย่านใจพังเลยบ่กล้า อยากฮู้เด ทำได้เพียงมองตา แนมหน้าอ้ายแล้วหวั่นไหว อยากสิเข้าไปถามว่าอ้ายคิดจั่งใด๋ ถ้ามีใจ น้องกะบ่รอชักช้า สิเอาความมั่นใจ ตามไปสู้หน้า แต่บ่กล้า ย้อนว่าน้องนั้นยัง บ่ฮู้ใจอ้าย โอ โอ๊โฮะโอ โอ ฮะโอ ฮะโอ่ ฮะโอ้ ฮะโอ โอ โอ๊โฮะโอ บ่ฮู้ใจอ้าย