แค่เมา

 แค่เมา แร็พอีสาน แร็พ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่เมา - ปั๊บ แร็พอีสาน & แอ้ม แร็พอีสาน

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

แค่เมาA#ให้มันสุด ๆ แล้วหยุดที่คำCว่าซอดเซ้าอย่าไปสAmนคนบ่ดี หาเอาใหDmม่มื้อใด๋กะได้แค่คนA#ที่มันใจร้าย ปล่อยมันเฒ่าCตายถิ่มส่าโสดกะดีAm คืนนี้อย่าฟ้าวDmนอน

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

วันA#ที่เฮาต้องเลิAmกลา  วันDmที่ฉันมีน้ำตาวันA#ที่รักของเรAmามันหมดเวDmลาเฮ็A#ดอีหยังบ่ได้Amเลย  ทำDmได้เพียงแค่แนมเบิ่งยืนA#เฮ็ดเส่เหAmว่ป่านคนบ้Dm

ซุมใด๋A#ที่ยังบ่นอน ให้ออกมาถอAmนอยู่บ้านกูมีฮอตแกDmงเห็ดเผาะ หรือว่าสิเป็นผัดเผ็ดงูเหล้าขาA#วกูเตรียมพร้อม เอาใว้ล้างใจAmพวกสูละสิไปแคDmร์มันเฮ็ดหยัง..กับพวกซุมห่าเจ้าชู้คืนนี้A#ซุมกูสิเมาจนว่ามันแจ้Amงคาตาละบ่ได้สนDmหัวไผ ซุมเฮามันชายอิสระขนาดเธA#อยังมีใหม่ กูกะมีได้Amคือกันละว่ะโลกนี้Dmมันบ่ได้แคบ กูกะสิแร็พคือกันละว่ะ

เมาเหล้Gmามันเสียหลัก แต่เมารัAmกมันเสียใจจักสิเฮ็A#ดแบบใด๋ บ่ฮู้เลFถ้ารักหลอGmกคือผู้หญิง งั้นรักจริAmงต้องเหล้าขาวดีกว่A#า..ให้เจ้ามาต้มCกัน

* |

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

คนA#ฮักกันเขาบ่เฮ็ดAmแบบนี้ปาDmกหวาน ๆ คือกับขวานสับขี้หลอA#กให้ฮัก แต่สุดท้าAmยใช้หนี้จบกัDmนท่อซาตินี้เจ็บฟรีอีกแล้วกู

บ่A#มีเจ้า ข้อยกะบ่Amได้ตายยังDmสบายยังหายใจได้อยู่รู้A#โตแล้ว กะให้ฟ้าAmวหนีดู๊คั่นแม่นอDmดบ่ได้ ระวังข่อยเตะปากyou

*** | * |

A# | C |Am | Dm |
A# | Gm |C | Dm |

บอกหัวใจA#เจ้าของ..ให้เข้มแข็Cงเอาใว้บ่ถึงตาAmย มื้อใหม่ยังรDmออยู่คนใจดำA#คือเจ้า อย่าพ้อเด้Gmอชาตินี้ให้ไปเจอCแต่คนบ่มีหัวใDmจ..

* | * | ** |แค่เมา - ปั๊บ แร็พอีสาน & แอ้ม แร็พอีสาน