ที่ตรงนั้น...ที่ฉันยืน

CEN, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ที่ตรงนั้น...ที่ฉันยืน - CEN

G | G |Em | C |

ลมหายใจGแผ่วลง อ่อนแรงล้าน้ำในตาD/F#เอ่อนองท่วมกลางใจแค่ลEmมพัดปลิวก็หวั่นไหวเก็บอากาCรไม่ให้ใครได้Dเห็น

ที่ตรงนี้Gเคยเป็นที่ฉันยืนแต่ตอนนี้D/F#กลับกลายเป็นของเขาข้างกายฉันEmเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าต้องนอCนโอบกอดความเหDงา..เพียงลำพัG

จะทำEmยังไง ก็หายDใจอยู่ต้องรับCความจริงต่อไปGแต่ยิ่งEmได้เห็นเขาใกล้เธอDทีไรในใจCก็คิด..อยู่เสมDอ..

ที่ตรงนั้Gน..ที่เขายืDก่อนหน้านี้Cเคยเป็นของฉัDที่ตรงนั้Gน..เคยมีฉันDแนบอิงข้างใจแนบอิงซบG..ลงข้าง ๆD กาย  ได้รับCไออุ่นด้วยรัDแต่วันนี้Amไม่มี  แต่วันนี้Bmไม่มี.. เธCอเคียงข้างฉัDจบกันแล้Amววันนั้น จากกันแล้Bmววันนี้ฉันขออยู่Cตรงนี้  ตรงที่ไม่เหลือDใคร (นะเธอ)

G D | C D |G D | C D |

* | ** |

ที่ตรงนั้Gน..ที่เขายืDก่อนหน้านี้Cเคยเป็นของฉัDแนบอิงซGบ..ลงข้าง Dๆ กาย  ได้รับCไออุ่นด้วยรัDลมหายใจGแผ่วลง อ่อนแรงDล้าน้ำในตาCเอ่อนองท่วมกลาDงใจ

แต่วันนี้Amไม่มี  แต่วันนี้Bmไม่มี.. เธCอเคียงข้างฉัDจบกันแล้Amววันนั้น จากกันแล้Bmววันนี้ฉันขออยู่Cตรงนี้  ตรงที่ไม่เหลือDใคร นะเธอ

G | C D | ( x2 )