ที่ตรงนั้น...ที่ฉันยืน

 ปิ๊ก ขจรจารุกุล  CEN  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ที่ตรงนั้น...ที่ฉันยืน CEN ปิ๊ก ขจรจารุกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: Josh Dj Studio (จอช สีดา)ติดต่องานแสดง: 0896605351

G | G |Em | C |

ลมหายใจGแผ่วลง อ่อนแรงล้าน้ำในตาD/F#เอ่อนองท่วมกลางใจแค่ลEmมพัดปลิวก็หวั่นไหวเก็บอากาCรไม่ให้ใครได้Dเห็น

ที่ตรงนี้Gเคยเป็นที่ฉันยืนแต่ตอนนี้D/F#กลับกลายเป็นของเขาข้างกายฉันEmเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าต้องนอCนโอบกอดความเหDงา..เพียงลำพัG

จะทำEmยังไง ก็หายDใจอยู่ต้องรับCความจริงต่อไปGแต่ยิ่งEmได้เห็นเขาใกล้เธอDทีไรในใจCก็คิด..อยู่เสมDอ..

ที่ตรงนั้Gน..ที่เขายืDก่อนหน้านี้Cเคยเป็นของฉัDที่ตรงนั้Gน..เคยมีฉันDแนบอิงข้างใจC..แนบอิงซบG..ลงข้าง ๆD กาย  ได้รับCไออุ่นด้วยรัDแต่วันนี้Amไม่มี  แต่วันนี้Bmไม่มี.. เธCอเคียงข้างฉัDจบกันแล้Amววันนั้น จากกันแล้Bmววันนี้ฉันขออยู่Cตรงนี้  ตรงที่ไม่เหลือDใคร (นะเธอ)

G D | C D |G D | C D |

* | ** |

ที่ตรงนั้Gน..ที่เขายืDก่อนหน้านี้Cเคยเป็นของฉัDแนบอิงซGบ..ลงข้าง Dๆ กาย  ได้รับCไออุ่นด้วยรัDลมหายใจGแผ่วลง อ่อนแรงDล้าน้ำในตาCเอ่อนองท่วมกลาDงใจ

แต่วันนี้Amไม่มี  แต่วันนี้Bmไม่มี.. เธCอเคียงข้างฉัDจบกันแล้Amววันนั้น จากกันแล้Bmววันนี้ฉันขออยู่Cตรงนี้  ตรงที่ไม่เหลือDใคร นะเธอ

G | C D | ( x2 )คอร์ดเพลง ที่ตรงนั้น...ที่ฉันยืน CEN ปิ๊ก ขจรจารุกุล

เนื้อเพลง ที่ตรงนั้น...ที่ฉันยืน CEN ปิ๊ก ขจรจารุกุล ลมหายใจแผ่วลง อ่อนแรงล้า น้ำในตาเอ่อนองท่วมกลางใจ แค่ลมพัดปลิวก็หวั่นไหว เก็บอาการไม่ให้ใครได้เห็น ที่ตรงนี้เคยเป็นที่ฉันยืน แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นของเขา ข้างกายฉันเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่า ต้องนอนโอบกอดความเหงา เพียงลำพัง จะทำยังไง ก็หายใจอยู่ ต้องรับความจริงต่อไป แต่ยิ่งได้เห็นเขาใกล้เธอทีไร ในใจก็คิด อยู่เสมอ ที่ตรงนั้น ที่เขายืน ก่อนหน้านี้เคยเป็นของฉัน ที่ตรงนั้น เคยมีฉันแนบอิงข้างใจ แนบอิงซบ ลงข้างๆกาย ได้รับไออุ่นด้วยรัก แต่วันนี้ไม่มี แต่วันนี้ไม่มี เธอเคียงข้างฉัน จบกันแล้ววันนั้น จากกันแล้ววันนี้ ฉันขออยู่ตรงนี้ ตรงที่ไม่เหลือใคร (นะเธอ) ที่ตรงนั้น ที่เขายืน ก่อนหน้านี้เคยเป็นของฉัน แนบอิงซบ ลงข้างๆกาย ได้รับไออุ่นด้วยรัก ลมหายใจแผ่วลง อ่อนแรงล้า น้ำในตาเอ่อนองท่วมกลางใจ แต่วันนี้ไม่มี แต่วันนี้ไม่มี เธอเคียงข้างฉัน จบกันแล้ววันนั้น จากกันแล้ววันนี้ ฉันขออยู่ตรงนี้ ตรงที่ไม่เหลือใคร นะเธอ