จะยอมให้เธอคนเดียว (Ost.รักหมดใจ Endless Love)

 จะยอมให้เธอคนเดียว จะยอมให้เธอคนเดียว (Ost.รักหมดใจ Endless Love) นนท์ ธนนท์ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จะยอมให้เธอคนเดียว - นนท์ ธนนท์

G# D#/G | Fm |C# Cm | A#m D# |
C# D# | Cm Fm |C# D# | G# |

อยากพูFmดให้เธอได้รู้.. ว่าเธA#mอมีค่าแค่ไหนแม้D#เส้นทางของเราต้องเจอขวามหนาG#มมากมายเท่าไรจะทำFmเพื่อคำว่ารัก  ต่อให้แลA#mกกับลมหายใจไม่D#มีใครคนไหนมาทำให้เลิกG#รักเธอ

หมื่นเส้นทาC#งกีดขวD#าง.. ก็จะทำCmทุกวิธีFmให้ฉันนี้A#mได้รักกับเธD#อ  ไม่ว่าG#sus2ยากเย็นแค่ไหG#7ไม่ว่านาC#นเท่าไรD#ไม่เคยทำCmให้คำว่าFsus4 Eรักของฉันนั้นมัA#mนจืดจาD#งจากเG# D#ธอ..

ใจดวงเดีG#ยวของฉัD#/Gนจะมีให้เธFmอคนนี้ต่อให้ไม่C#มีวันที่ฟ้Cmาเป็นใจทุกอย่าC#งยังคงเหมือนเดิD#ใจของฉัG#นคนนี้D#/Gยืนยันแค่เธFmอเท่านั้นต่อให้แลC#กชีวิต ถ้าฟ้Cmาต้องการพิสูC#จน์ก็จะยอD#มแค่เธอคนเดียว

G# | Fm |C# D# | G# |

ถ้าFmหากวันพรุ่งนี้.. ยังมีA#mเธอเคียงข้างกายไม่D#มีใครคนไหนแทนเธอได้เลยG#จริงๆ

* | ** |

G# D#/G | Fm |C# Cm | C# D# | E |

ใจดวงเดีAยวของฉันE/G#จะมีให้เธอF#mคนนี้ต่อให้ไม่Dมีวันที่ฟ้C#mาเป็นใจทุกอย่าDงยังคงเหมือนเดิEใจของฉัAนคนนี้E/G#ยืนยันแค่เธF#mอเท่านั้นต่อให้แลDกชีวิต ถ้าฟ้าC#mต้องการพิสูDจน์ก็จะยอEมแค่เธอคนเดีA F#m | D E | Aยว..