จะยอมให้เธอคนเดียว (Ost.รักหมดใจ Endless Love)

 นนท์ ธนนท์  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จะยอมให้เธอคนเดียว นนท์ ธนนท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: bellsnowbearสังกัดค่าย: GMMTV RECORDS

G# D#/G | Fm |C# Cm | A#m D# |
C# D# | Cm Fm |C# D# | G# |

อยากพูFmดให้เธอได้รู้.. ว่าเธA#mอมีค่าแค่ไหนแม้D#เส้นทางของเราต้องเจอขวามหนาG#มมากมายเท่าไรจะทำFmเพื่อคำว่ารัก  ต่อให้แลA#mกกับลมหายใจไม่D#มีใครคนไหนมาทำให้เลิกG#รักเธอ

หมื่นเส้นทาC#งกีดขวD#าง.. ก็จะทำCmทุกวิธีFmให้ฉันนี้A#mได้รักกับเธD#อ  ไม่ว่าG#sus2ยากเย็นแค่ไหG#7ไม่ว่านาC#นเท่าไรD#ไม่เคยทำCmให้คำว่าFsus4 Eรักของฉันนั้นมัA#mนจืดจาD#งจากเG# D#ธอ..

ใจดวงเดีG#ยวของฉัD#/Gนจะมีให้เธFmอคนนี้ต่อให้ไม่C#มีวันที่ฟ้Cmาเป็นใจทุกอย่าC#งยังคงเหมือนเดิD#ใจของฉัG#นคนนี้D#/Gยืนยันแค่เธFmอเท่านั้นต่อให้แลC#กชีวิต ถ้าฟ้Cmาต้องการพิสูC#จน์ก็จะยอD#มแค่เธอคนเดียว

G# | Fm |C# D# | G# |

ถ้าFmหากวันพรุ่งนี้.. ยังมีA#mเธอเคียงข้างกายไม่D#มีใครคนไหนแทนเธอได้เลยG#จริงๆ

* | ** |

G# D#/G | Fm |C# Cm | C# D# | E |

ใจดวงเดีAยวของฉันE/G#จะมีให้เธอF#mคนนี้ต่อให้ไม่Dมีวันที่ฟ้C#mาเป็นใจทุกอย่าDงยังคงเหมือนเดิEใจของฉัAนคนนี้E/G#ยืนยันแค่เธF#mอเท่านั้นต่อให้แลDกชีวิต ถ้าฟ้าC#mต้องการพิสูDจน์ก็จะยอEมแค่เธอคนเดีA F#m | D E | Aยว..คอร์ดเพลง จะยอมให้เธอคนเดียว นนท์ ธนนท์

เนื้อเพลง จะยอมให้เธอคนเดียว นนท์ ธนนท์อยากพูดให้เธอได้รู้ ว่าเธอมีค่าแค่ไหน แม้เส้นทางของเราต้องเจอ ขวามหนามมากมายเท่าไร จะทำเพื่อคำว่ารัก ต่อให้แลกกับลมหายใจ ไม่มีใครคนไหนมาทำให้เลิกรักเธอ หมื่นเส้นทางกีดขวาง ก็จะทำทุกวิธี ให้ฉันนี้ได้รักกับเธอ ไม่ว่ายากเย็นแค่ไหน ไม่ว่านานเท่าไร ไม่เคยทำให้คำว่ารักของฉัน นั้นมันจืดจางจากเธอ ใจดวงเดียวของฉันจะมีให้เธอคนนี้ ต่อให้ไม่มีวันที่ฟ้าเป็นใจ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ใจของฉันคนนี้ยืนยันแค่เธอเท่านั้น ต่อให้แลกชีวิต ถ้าฟ้าต้องการพิสูจน์ ก็จะยอมแค่เธอคนเดียว ถ้าหากวันพรุ่งนี้ ยังมีเธอเคียงข้างกาย ไม่มีใครคนไหนแทนเธอได้เลยจริงๆใจดวงเดียวของฉันจะมีให้เธอคนนี้ ต่อให้ไม่มีวันที่ฟ้าเป็นใจ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ใจของฉันคนนี้ยืนยันแค่เธอเท่านั้น ต่อให้แลกชีวิต ถ้าฟ้าต้องการพิสูจน์ ก็จะยอมแค่เธอคนเดียว