ใจรอนแรม

 เอเซียร์ อาร์สยาม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจรอนแรม เอเซียร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภัทรเมธ รัมมณีย์เรียบเรียง/ดนตรี: อัมพร ชาวเวียงสังกัดค่าย: อาร์สยาม

G D |

ขอหลัGบสักตื่น.. ให้พDอมีแรA/C#งฟื้นคืนBmมาใหม่ขอให้ใจG..โทรม ๆ ดวงนี้ได้พัAก..อยู่ในรักที่มีไออุ่น

D | Bm |G | A | A |

 D รอนแรมมาไกBmลเหลือเกิน  ใจGเอ๋ยใจเรA D คนใจดำทำBmร้ายเอา  ซาGนซมหนีมA

พเนจรF#mในคืนอ้างว้างBmมัวหม่นถูกลมGรำเพยพัดพAหัวใจF#mเจ้ากรรมเจ็บช้ำBmนานมาดิ้นรนGจนมาพบเธA | Aอ..

ขอพักพิงใจเธDอ..สักครBmา.. ขอเวลGา..พักใAขอที่หลDบ..พักกาBmย.. ให้มันคลGายหนาวAใจขอGหลับสักตื่น.. ให้พอDมีแรงฟื้นคืนBmมาใหม่ขอให้ใจG..โทรม ๆ ดวงนี้ได้พัAก..อยู่ในรักที่มีไออุ่น

D | Bm |G | A | A |

 D ไม่อยากรอนแรBmมแล้วใจ  เพราGะมันเดียวดาA D ถ้าออกไปคงBmต้องตาย เธGอคงรู้ดีA

* | ** |

G | D Bm |E | G |A | A |

** |

G A |

ขอหลัGบสักตื่น.. ให้พDอมีแรA/C#งฟื้นคืนBmมาใหม่ขอให้ใจG..โทรม ๆ ดวงนี้ได้พัAก..อยู่ในรักที่มีไอDอุ่น.. Bm G  อยู่ในรักAที่มีไอDอุ่น..คอร์ดเพลง ใจรอนแรม เอเชีย อาร์สยาม

เนื้อเพลง ใจรอนแรม เอเซีย อาร์ สยามขอหลับสักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่ ขอให้ใจโทรมๆดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น รอนแรมมาไกลเหลือเกิน ใจเอ๋ยใจเรา คนใจดำทำร้ายเอา ซานซมหนีมา พเนจรในคืนอ้างว้างมัวหม่น ถูกลมรำเพยพัดพา หัวใจเจ้ากรรมเจ็บช้ำนานมา ดิ้นรนจนมาพบเธอ ขอพักพิงใจเธอสักครา ขอเวลาพักใจ ขอที่หลบพักกาย ให้มันคลายหนาวใจ ขอหลับสักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่ ขอให้ใจโทรมๆดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น ไม่อยากรอนแรมแล้วใจ เพราะมันเดียวดาย ถ้าออกไปคงต้องตาย เธอคงรู้ดี ขอหลับสักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่ ขอให้ใจโทรมๆดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น อยู่ในรักที่มีไออุ่น