คำอำลาในงานศพของฉัน (หน้าเมรุ)

 Changhum  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำอำลาในงานศพของฉัน Changhum
เนื้อร้อง/ทำนอง: Changhumเรียบเรียง: Changhum

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |

 A คงเป็นวันสุดท้าAย ฉันยังไม่ได้บอกลF#m  คงเป็นครั้งสุดท้าF#mยที่ฉันไม่ได้ไปส่งDเธอ.. D  ที่หน้าบ้าEนของฉัน..  E

 A คงเป็นการรวมตัวAของเพื่อนที่ไม่ค่อยเจF#m  คงมีเธอและเธF#mอยอดดวงใจเคยผูDกพัน   D  เข้ามาร่วมงาEนในชุดสีดำE

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

ฝากกับฟ้F#mา เอ่ยคำลาฝากสายลDม ฉันคงต้องไปไม่มีAสิ่งใด สิ่งไหAนที่จะหยุด..ความรัF#mกมากเท่าไร วันสุดท้าDยฉันคงต้องไปฝากเอาไว้Aเพียงรอยคราบน้ำตA

เพราะฉันคงหมดเA | Aวลา..ถึงคราวต้องจF#m | F#mากลา..บนเส้นทางไกDลแสนไกลไม่อาDจจะคืนย้อE | Eนมา..

ไกลแสนสุดขอA | Aบฟ้า..ใกล้กันเพียงหF#m | F#mลับตา..ในภาพทรงจำDเก่า ๆ บ่อย ๆD จะคิดถึE | Eงเธอ..ถึงเธอ..

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

* | ** | *** |

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

 A   ฝากถึงเธAอ.. F#m   ฝากถึงเธF#mอ.. A   ฝากถึงเธAอ.. F#m   ฝากถึงเธF#mอ..        Aคอร์ดเพลง คำอำลาในงานศพของฉัน Changhum

เนื้อเพลง คำอำลาในงานศพของฉัน Changhumคงเป็นวันสุดท้าย ฉันยังไม่ได้บอกลา คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันไม่ได้ไปส่งเธอ ที่หน้าบ้านของฉัน คงเป็นการรวมตัวของเพื่อนที่ไม่ค่อยเจอ คงมีเธอและเธอยอดดวงใจเคยผูกพัน เข้ามาร่วมงานในชุดสีดำ ฝากกับฟ้า เอ่ยคำลา ฝากสายลม ฉันคงต้องไป ไม่มีสิ่งใด สิ่งไหนที่จะหยุด ความรักมากเท่าไร วันสุดท้ายฉันคงต้องไป ฝากเอาไว้เพียงรอยคราบน้ำตา เพราะฉันคงหมดเวลา ถึงคราวต้องจากลา บนเส้นทางไกลแสนไกล ไม่อาจจะคืนย้อนมา ไกลแสนสุดขอบฟ้า ใกล้กันเพียงหลับตา ในภาพทรงจำเก่าๆบ่อยๆจะคิดถึงเธอ ถึงเธอ ฝากถึงเธอ ฝากถึงเธอ ฝากถึงเธอ ฝากถึงเธอ