คำอำลาในงานศพของฉัน (หน้าเมรุ)

 คำอำลาในงานศพของฉัน คำอำลาในงานศพของฉัน (หน้าเมรุ) Changhum สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำอำลาในงานศพของฉัน Changhum

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |

 A คงเป็นวันสุดท้าAย ฉันยังไม่ได้บอกลF#m  คงเป็นครั้งสุดท้าF#mยที่ฉันไม่ได้ไปส่งDเธอ.. D  ที่หน้าบ้าEนของฉัน..  E

 A คงเป็นการรวมตัวAของเพื่อนที่ไม่ค่อยเจF#m  คงมีเธอและเธF#mอยอดดวงใจเคยผูDกพัน   D  เข้ามาร่วมงาEนในชุดสีดำE

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

ฝากกับฟ้F#mา เอ่ยคำลาฝากสายลDม ฉันคงต้องไปไม่มีAสิ่งใด สิ่งไหAนที่จะหยุด..ความรัF#mกมากเท่าไร วันสุดท้าDยฉันคงต้องไปฝากเอาไว้Aเพียงรอยคราบน้ำตA

เพราะฉันคงหมดเA | Aวลา..ถึงคราวต้องจF#m | F#mากลา..บนเส้นทางไกDลแสนไกลไม่อาDจจะคืนย้อE | Eนมา..

ไกลแสนสุดขอA | Aบฟ้า..ใกล้กันเพียงหF#m | F#mลับตา..ในภาพทรงจำDเก่า ๆ บ่อย ๆD จะคิดถึE | Eงเธอ..ถึงเธอ..

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

* | ** | *** |

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

 A   ฝากถึงเธAอ.. F#m   ฝากถึงเธF#mอ.. A   ฝากถึงเธAอ.. F#m   ฝากถึงเธF#mอ..        Aคำอำลาในงานศพของฉัน Changhum