ชีวิตภาคค่ำ

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชีวิตภาคค่ำ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญสังกัดค่าย: สหภาพดนตรีติดต่องานแสดง: 0816203845, 0811363187

เมื่อโลกเปิดไGmฟ หัวใจก็มีเสียงเพF | Dmลงชีวิตภาคค่ำบรรGm | Cเลง..เอ้ายกแก้วชนกัF

Dm | Gm |C | F |
Dm | Gm |C | F |

ชีวิตภาคค่ำDm สำมะเลเฮฮาDmเสร็จจากงานมA#า เลยพาชีวิCตมาใช้Fแดดร่มลมตDmก ยกแก้วให้เย็นใGmเมื่อโลกเปิดไGmฟ หัวใจก็มีเสียงเพCลง

ชีวิตภาคค่ำDm สำมะเลเฮฮาDmคุ้นหน้าคุ้นตA#า เห็นมีแต่คCนกันเอFอีกแก้วละน้อDmง เดี๋ยวจะร้องเพGmลงชีวิตภาคค่ำบรรเลCง เอ้ายกแก้วชนกั(F)

น้องสาFวหน้าตาน่ารัFแนะนำให้รู้จัDmก..เครื่องดื่มเย็น ๆFพอได้ผ่อนคลDmาย ยืดสายยืดเส้Dmหลังจากเข็นงาGmน..ขึ้นภูเขาทั้งวัC

รับใA#ช้ชีวิตมาจนเหนื่Fอยอยู่เปื่อย ๆA# มันหมดไฟCสร้างสรFรค์ขอชาร์ตแบตหน่Dmอย แล้วค่อยว่ากัGmช่วยเพื่อนเลิกงาCน ปาร์ตี้ให้สะใF

* | ** |

บรรยายกาFศ เครื่องดื่มก็ดีFกับแกล้มที่มีDm คือทุกข์สุขรายวัFเล่าสู่กันฟัDmงภาษาคอเดียวกัDmเติมมิกซ์เซอร์ให้กัGmน เจือจางความทุCกข์

เป็นคนวัA#ยทำงานมันเหนื่อFเซงเรื่อยเปื่A#อย มันไม่ค่อCยสนุFตะวันตกดิDmน พักไว้ก่อนความทุGmกข์ปล่อยหัวใจจากคุCก..ชื่อว่างานกันใหFม่

A# C | F |A# C | F |
Dm | Gm |C | F |
Dm | Gm |C | F |

* | ** |

F | Dm |

ยกแก้วชนGm | Cกัน..          ก็เรามันคนภาคF | Dmค่ำ

A# C | F | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง ชีวิตภาคค่ำ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ชีวิตภาคค่ำ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เมื่อโลกเปิดไฟ หัวใจก็มีเสียงเพลง ชีวิตภาคค่ำบรรเลง เอ้ายกแก้วชนกัน ชีวิตภาคค่ำ สำมะเลเฮฮา เสร็จจากงานมา เลยพาชีวิตมาใช้ แดดร่มลมตก ยกแก้วให้เย็นใจ เมื่อโลกเปิดไฟ หัวใจก็มีเสียงเพลง ชีวิตภาคค่ำ สำมะเลเฮฮา คุ้นหน้าคุ้นตา เห็นมีแต่คนกันเอง อีกแก้วละน้อง เดี๋ยวจะร้องเพลง ชีวิตภาคค่ำบรรเลง เอ้ายกแก้วชนกัน น้องสาวหน้าตาน่ารัก แนะนำให้รู้จักเครื่องดื่มเย็นๆพอได้ผ่อนคลาย ยืดสายยืดเส้น หลังจากเข็นงานขึ้นภูเขาทั้งวัน รับใช้ชีวิตมาจนเหนื่อย อยู่เปื่อยๆมันหมดไฟสร้างสรรค์ ขอชาร์ตแบตหน่อย แล้วค่อยว่ากัน ช่วยเพื่อนเลิกงาน ปาร์ตี้ให้สะใจ บรรยายกาศ เครื่องดื่มก็ดี กับแกล้มที่มี คือทุกข์สุขรายวัน เล่าสู่กันฟังภาษาคอเดียวกัน เติมมิกซ์เซอร์ให้กัน เจือจางความทุกข์ เป็นคนวัยทำงานมันเหนื่อย เซงเรื่อยเปื่อย มันไม่ค่อยสนุก ตะวันตกดิน พักไว้ก่อนความทุกข์ ปล่อยหัวใจจากคุกชื่อว่างานกันใหม่ ยกแก้วชนกัน ก็เรามันคนภาคค่ำ