เด็กบ้านนอก

 เด็กบ้านนอก  ไอน้ำ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

เด็กบ้านนอก - ฟลุ๊ค ไอน้ำ

D A/C# | Bm G A |
D A/C# | Bm G A |

จากDบ้านนอกสู่เมืองฟ้า เดิGนมาตาAมหัวใจDจากDมาตามความฝันBmที่ใฝ่ หวังGว่าต้องได้ดีAบ้าBmนวันนี้เหมือนเดิมF#mไหม  ไม่Gได้ไปก็หลายGmaj7ปีห่วDงบางคA/C#นที่แสBm Aนดี       ตอนนี้Gแม่ทำAอะไรD

กอดDตัวเองเมื่อยามเหงา  อุ่Gนไม่เท่Aาแม่กอDเหนื่Dอยก็ดูรูปแม่Bmตลอด  เหมือGนเป็นแรงผลักใจAพ่อBmคงดื้อเหมือนเดิมF#mหนอ  น้อGงก็กวนแม่วุ่นEmวายปล่อDยมั่งนะA/C# อย่าเครีBm Aยดไปผ่อนคลGายซะบ้าAงดีกว่D

ส่งเงิBmนให้ใช้ ได้รัF#mบใช่ไหม ใช้Gไม่พAอบอกนDจะซื้Bmอกับข้าว ซื้อเสื้F#mอผ้า  เอGาที่ตาAมใจแDม่ฝัBmนเป็นจริงเมื่อไหF#mร่.. คงได้GกลับไAปดูแDเหนื่อDยยังไงก็ตามแต่ จะทำEmให้แAม่ภูมิDใจ

D A/C# | Bm G A |

เด็กDบ้านนอกกลางเมืองฟ้า จะGไม่เดิAนหลงทาDเก็บDเอาคำที่แม่Bmได้สั่ง  สอGนตัวเองขึ้นใจAแม้Bmต้องล้มสักพันF#mหน  พร้อGมจะทนและสู้EmไปหยิDบเอาดาA/C#วที่ยิ่งBm Aใหญ่     เอาไปGมอบใAห้แม่D

** |

Bm F#m | D E | G | A |

** |

เหนื่อDยยังไงก็ตามแต่ จะทำEmให้แAม่ภูมิDใจ