ดูแลกันดีๆเด้อ

 เต๊ะ ตระกูลตอ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ดูแลกันดีๆเด้อ เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค

A#maj7 | Am |Gm C | F |
A#maj7 | Am |Gm C | F |

บ่น่Dmาไปหลงฮักเจ้าแต่แรกเลยจุดลงเอAmยบ่ต่างเลยกับหมาฮู้ตั้งทีแรGmกแล้วว่า..อ้ายมาเพื่อคั่นCเวลา อ้ายมากะแค่แก้Fเหงา

ก็คิดว่A#าน้องสิถิ่มเขา เพื่อว่าสิมาCเอาอ้ายเฮ็ดดีปานใด๋Amหัวใจน้องยังฮักเขาคือDmเก่าเมื่อเบิดทาGmงสู้เขาเรื่องของเฮาCอ้ายว่าเซาเว้ากันFsus4 Fสา

อ้ายสิเป็นคA#น.. ที่ก้าวย่าCงออกมาอ้ายสิเป็นคA/C#นที่น้ำตาไหลหDmย่าว ๆอ้ายสิเป็นคA#นที่บอกลาเจ้าอ้ายสิเป็นคCนที่เหงาเองเด้อ.. C

อยู่กับเขFา ดูแลC/#กันดี ๆDm เด้อ..Cสิ่งร้าย ๆA# กะอย่าพบเจCอ เจอแต่สิ่งFดี ๆ   Cอยู่กับเขFากะฮักเขาAmหลาย ๆขออวยพรใA/C#ห้ จากผู้ชายคนนี้Dmให้เจ้าสอGmงคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุข..Cโยนทุกข์มาหาอ้า(F)

F C/E | Dm C |A# C | F C |
A# C | Am Dm |Gm C | F |

ขั่นคDmนมันเกิดมาบ่สำคัญแม่นฝืนคบกัAmน กะบ่มีหยังดีขึ้นเมื่อเจ้ามีทาGmงเลือกทางอื่นสิทนฝืCนคบกันต่อไปเพื่ออิหยัF

น้องบ่ได้มีA#อ้ายในใจแค่เพียงคนCเดียวน้องมีคนอื่Amนข้องเกี่ยวอีกอยู่บักหลาDmยทางคือจั้งอ้าGmยมีหวัง แต่ทั้ง ๆC บ่มีหวังจักอย่Fsus4 Fางเลย

* | ** |

ให้เจ้าสอGmงคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุข..Cคนทุกข์ให้เป็นอ้Fาย

A#maj7 | Am |Gm C | F |คอร์ดเพลง ดูแลกันดีๆเด้อ เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง ดูแลกันดีๆเด้อ เต๊ะ ตระกูลตอบ่น่าไปหลงฮักเจ้าแต่แรกเลย จุดลงเอยบ่ต่างเลยกับหมา ฮู้ตั้งทีแรกแล้วว่า อ้ายมาเพื่อคั่นเวลา อ้ายมากะแค่แก้เหงา ก็คิดว่าน้องสิถิ่มเขา เพื่อว่าสิมาเอาอ้าย เฮ็ดดีปานใด๋หัวใจน้องยังฮักเขาคือเก่า เมื่อเบิดทางสู้เขา เรื่องของเฮาอ้ายว่าเซาเว้ากันสา อ้ายสิเป็นคน ที่ก้าวย่างออกมา อ้ายสิเป็นคนที่น้ำตาไหลหย่าวๆอ้ายสิเป็นคนที่บอกลาเจ้า อ้ายสิเป็นคนที่เหงาเองเด้อ อยู่กับเขา ดูแลกันดีๆเด้อ สิ่งร้ายๆกะอย่าพบเจอ เจอแต่สิ่งดีๆอยู่กับเขากะฮักเขาหลายๆขออวยพรให้ จากผู้ชายคนนี้ ให้เจ้าสองคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุข โยนทุกข์มาหาอ้าย ขั่นคนมันเกิดมาบ่สำคัญ แม่นฝืนคบกัน กะบ่มีหยังดีขึ้น เมื่อเจ้ามีทางเลือกทางอื่น สิทนฝืนคบกันต่อไปเพื่ออิหยัง น้องบ่ได้มีอ้ายในใจแค่เพียงคนเดียว น้องมีคนอื่นข้องเกี่ยวอีกอยู่บักหลายทาง คือจั้งอ้ายมีหวัง แต่ทั้งๆบ่มีหวังจักอย่างเลย ให้เจ้าสองคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุข คนทุกข์ให้เป็นอ้าย