ดอกไม้กับหัวใจ

  I-ZAX   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดอกไม้กับหัวใจ I ZAX
ทำนอง/เรียบเรียง: ชาญวุฒิ บุญแย้มเนื้อร้อง: คราม อมฤตสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | Cmaj7 |Am | Dm G |
C | Cmaj7 |Am | Dm G |

ก็คนCมันอยากเจอ ก็เลยCmaj7มาเฝ้ารอตามคำขAmอ.. ขอDmงหัวใจGมีCมาแต่ตัว  แค่ตัวCmaj7กับหัวใจและดอกไAmม้  เก็บมDmาให้เธG

 Em  แต่คนมันบ้านไกAmล  กว่าจะได้พบเจEmกว่าดอกไม้จะถึงมือAmเธอ  ก็เลยดูเฉา ๆA# ลงไปช่างดอกไม้มัGน  ฉันรักเธGอ..

ต่อให้ตะวัCนลบเลืGอน  ดาDmวและเดือนลับลGคำที่ว่าฉัCนรักเธGอ.. ไม่DmมีวันลดลGต่อให้ดอกไC G/B Amม้..ร่วง..โรย..     หGล่นไปF..แต่ว่าหัวใจG.. ไม่มีร้าCงลา..

ที่มืCอมีดอกไม้  ที่ใจCmaj7มีรักจริงยิ่งกว่าใคAmร..   ใDmห้..เธGอ..ไม่เคCยจะให้ใคร  เก็บมัCmaj7นเอาไว้เลยทั้งดอกไม้Am..     ทั้Dmง..หัวใจG..

* | ** |

D# | Dm |Cm | G | G |

C | Cmaj7 |Am | Dm G |
C | Cmaj7 |Am | Dm G |

ต่อให้ตะวัCนลบเลืGอน  ดาDmวและเดือนลับลGคำที่ว่าฉัCนรักเธGอ.. ไม่DmมีวันลดลGต่อให้ดอกไC G/B Amม้..ร่วง..โรย..     หGล่นไปF..ก็ไม่สำคัGญ..

ต่อให้ตะวัCนลบเลืGอน  ดาDmวและเดือนลับลGคำที่ว่าฉัCนรักเธGอ.. ไม่DmมีวันลดลGต่อให้ดอกไC G/B Amม้..ร่วง..โรย..     หGล่นไปF..แต่ว่าหัวใจG.. เมื่อไหร่ก็รักCเธอ..

G# | Fm | G | C |คอร์ดเพลง ดอกไม้กับหัวใจ IZAX

เนื้อเพลง ดอกไม้กับหัวใจ IZAXก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ ตามคำขอ ของหัวใจ มีมาแต่ตัว แค่ตัวกับหัวใจ และดอกไม้ เก็บมาให้เธอ แต่คนมันบ้านไกล กว่าจะได้พบเจอ กว่าดอกไม้จะถึงมือเธอ ก็เลยดูเฉาๆลงไป ช่างดอกไม้มัน ฉันรักเธอ ต่อให้ตะวันลบเลือน ดาวและเดือนลับลา คำที่ว่าฉันรักเธอ ไม่มีวันลดลง ต่อให้ดอกไม้ร่วงโรย หล่นไป แต่ว่าหัวใจ ไม่มีร้างลา ที่มือมีดอกไม้ ที่ใจมีรักจริง ยิ่งกว่าใคร ให้เธอ ไม่เคยจะให้ใคร เก็บมันเอาไว้เลย ทั้งดอกไม้ ทั้งหัวใจ ต่อให้ตะวันลบเลือน ดาวและเดือนลับลา คำที่ว่าฉันรักเธอ ไม่มีวันลดลง ต่อให้ดอกไม้ร่วงโรย หล่นไป ก็ไม่สำคัญ ต่อให้ตะวันลบเลือน ดาวและเดือนลับลา คำที่ว่าฉันรักเธอ ไม่มีวันลดลง ต่อให้ดอกไม้ร่วงโรย หล่นไป แต่ว่าหัวใจ เมื่อไหร่ก็รักเธอ