ฟ้าหลังฝน

  ฌามา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คิดถึง   ฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟ้าหลังฝน นัดฐา ฌามา

Bm A | Bm |Em F#m | Bm |Bm | Bm |

สายฝนโปรยปรBmาย พี่บ่าวรู้หม้Aายน้องคิดถึงจัBmยามฟ้ามืดฝนพBmรำ น้องยังจำAคำพี่ได้Dดีจะรักแต่น้Bmองหมายเป็นคู่ครองกับน้องคนนี้Emสัญญาออกจากปากพี่Aจะรักน้องนี้ตลอดBm | Bmไป

รอคอยเวลBmา..พี่บ่าวบอกว่Aาจะมาขอน้อBmจะจัดขันหมากเงินทอBmง..มาขอน้อAงตามประเพณีDคอยแล้วคอยเล่Bmา วันนี้ต่อเช้าก็ไม่เห็นมีEmข่าวคราวเงียบหายเป็นปีA                  Bm | Bmให้บอกมานิF#..ว่าพี่เปลี่ยBm | Bmนใจ

อย่าปล่อยให้ถ่Gา ไม่รักไม่ว่Aา อย่าทำพันนี้Bmหัวใจดวงน้อยดวงนี้G..บอบช้ำชีวี Aพี่ปล่อยให้รDคอยแล้วเงียบหาBmย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนดีEmทีหลังอย่าทำพันนี้Dเจ็บปวดทุกทีที่EmหัวใF# | F# | Bmจ..

สายฝนโรยรBmอยากให้ลมพAาพัดใจของพี่Bmฟ้าหลังฝนเปลี่ยนสีBm หัวใจน้องนี้AเคยมีความDหวังน้องนั่งครวญคิBmด ถึงชีวิตเรื่องราวความหลัEmตัดใจไม่ได้สักครั้Aเพราะใจน้องยัF#งคิดถึงแBm | Bmต่พี่

G | Bm |G | Bm |
Em | D |A | F# | F# | Bm |

* | ** |

Bm | A | G | Bm |คอร์ดเพลง ฟ้าหลังฝน นัดฐา ฌามา

เนื้อเพลง ฟ้าหลังฝน นัดฐา ฌามา สายฝนโปรยปราย พี่บ่าวรู้หม้ายน้องคิดถึงจัง ยามฟ้ามืดฝนพรำ น้องยังจำคำพี่ได้ดี จะรักแต่น้องหมายเป็นคู่ครองกับน้องคนนี้ สัญญาออกจากปากพี่ จะรักน้องนี้ตลอดไป รอคอยเวลา พี่บ่าวบอกว่าจะมาขอน้อง จะจัดขันหมากเงินทอง มาขอน้องตามประเพณี คอยแล้วคอยเล่า วันนี้ต่อเช้าก็ไม่เห็นมี ข่าวคราวเงียบหายเป็นปี ให้บอกมานิ ว่าพี่เปลี่ยนใจ อย่าปล่อยให้ถ่า ไม่รักไม่ว่า อย่าทำพันนี้ หัวใจดวงน้อยดวงนี้ บอบช้ำชีวี พี่ปล่อยให้รอ คอยแล้วเงียบหาย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนดี ทีหลังอย่าทำพันนี้ เจ็บปวดทุกทีที่หัวใจ สายฝนโรยรา อยากให้ลมพาพัดใจของพี่ ฟ้าหลังฝนเปลี่ยนสี หัวใจน้องนี้เคยมีความหวัง น้องนั่งครวญคิด ถึงชีวิตเรื่องราวความหลัง ตัดใจไม่ได้สักครั้ง เพราะใจน้องยังคิดถึงแต่พี่