ฝนตกแดดออก

 ไชโย ธนาวัฒน์ ฝนตกแดดออก ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฝนตกแดดออก - ไชโย ธนาวัฒน์

Em | Em |Em | Em |

Em | Em |Am D | G |
Em | Em |Am D | Em |

Emนไม่ได้ตกทุกวัGหนาDวก็คงหนาวไม่นาGชีCวิตคนก็เหมือนกัGน..กับฤดูกาDล ไม่นานก็เปลี่Gยน

Em | Em |Am D | Em |

ยาEmมสุขจนล้นใEmท้องฟ้าสดใสG ใจก็ลืมความขGชีวิCตเห็นแต่ความรื่นรGมย์เป็นว่าวติดลAmม ติดหล่มลมหวาD

อาEmจไม่ทันตั้งตัEmฝนฟ้ามืดมัGว เพราะว่ามัวแต่ฝัGความจริCงน่ะไม่ได้มีแค่นั้Gบางครั้งบางวัAmน มันก็มีDฝนGตก

(แต่)ฝCนไม่ได้ตกทุกวัGหนาDวก็คงหนาวไม่นาGชีCวิตคนก็เหมือนกัGน..กับฤดูกาDล ไม่นานก็เปลี่Gยน

Em | Em |Am D | Em |

มีEmได้ก็เสียไEmด้ท้องฟ้าสดใสG ย่อมมีวันเปลี่ยนสีGอะไรCที่จะคิดว่าดีGก็อาจไม่ดีAm มันบ่แน่บ่นาDแต่Emวันที่เสียใEmอย่าได้คิดมากไปG มันก็เป็นอย่างนั้GเปียกฝCนจนเนื้อตัวหนาวสั่Gอย่าคิดว่ามัAmน..เป็นวันDสิ้นโลG

เจอฝนCหนาวบ้างก็ดีG  ชีวิDตจะได้มีสัGใจCจะมีภูมิต้านทาGน..สถารกาAmรณ์สะบักสะบอD

ขอให้ทนEmหน่อย ทนหน่อย ทนGเอาไว้ขอให้ใจEmไม่แพ้ไม่ยอGเตรียมตัEmวกับหัวใจให้พร้Amอมถ้าเกิดอะไรD ก็ขอให้ใจโอGเค

Em | Em |Em | G |
Em | Em |Am D | Em |

Em | Em |Am D | Em |

** | * |

ฝนCไม่ได้ตกทุกวัGหนาDวก็คงหนาวไม่นาGชีCวิตคนก็เหมือนกัGน..ไม่ต้องกลัวมัD | Dน..     แค่ฝนตกแดดออก

G | G |G | G | ( x2 )ฝนตกแดดออก - ไชโย ธนาวัฒน์