ฝนตกแดดออก

 ไชโย ธนาวัฒน์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝนตกแดดออก ไชโย ธนาวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัค ภูวิชัยเรียบเรียง/ดนตรี: อิสระ สุวรรณัฐวิภาสังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

Em | Em |Em | Em |

Em | Em |Am D | G |
Em | Em |Am D | Em |

Emนไม่ได้ตกทุกวัGหนาDวก็คงหนาวไม่นาGชีCวิตคนก็เหมือนกัGน..กับฤดูกาDล ไม่นานก็เปลี่Gยน

Em | Em |Am D | Em |

ยาEmมสุขจนล้นใEmท้องฟ้าสดใสG ใจก็ลืมความขGชีวิCตเห็นแต่ความรื่นรGมย์เป็นว่าวติดลAmม ติดหล่มลมหวาD

อาEmจไม่ทันตั้งตัEmฝนฟ้ามืดมัGว เพราะว่ามัวแต่ฝัGความจริCงน่ะไม่ได้มีแค่นั้Gบางครั้งบางวัAmน มันก็มีDฝนGตก

(แต่)ฝCนไม่ได้ตกทุกวัGหนาDวก็คงหนาวไม่นาGชีCวิตคนก็เหมือนกัGน..กับฤดูกาDล ไม่นานก็เปลี่Gยน

Em | Em |Am D | Em |

มีEmได้ก็เสียไEmด้ท้องฟ้าสดใสG ย่อมมีวันเปลี่ยนสีGอะไรCที่จะคิดว่าดีGก็อาจไม่ดีAm มันบ่แน่บ่นาDแต่Emวันที่เสียใEmอย่าได้คิดมากไปG มันก็เป็นอย่างนั้GเปียกฝCนจนเนื้อตัวหนาวสั่Gอย่าคิดว่ามัAmน..เป็นวันDสิ้นโลG

เจอฝนCหนาวบ้างก็ดีG  ชีวิDตจะได้มีสัGใจCจะมีภูมิต้านทาGน..สถารกาAmรณ์สะบักสะบอD

ขอให้ทนEmหน่อย ทนหน่อย ทนGเอาไว้ขอให้ใจEmไม่แพ้ไม่ยอGเตรียมตัEmวกับหัวใจให้พร้Amอมถ้าเกิดอะไรD ก็ขอให้ใจโอGเค

Em | Em |Em | G |
Em | Em |Am D | Em |

Em | Em |Am D | Em |

** | * |

ฝนCไม่ได้ตกทุกวัGหนาDวก็คงหนาวไม่นาGชีCวิตคนก็เหมือนกัGน..ไม่ต้องกลัวมัD | Dน..     แค่ฝนตกแดดออก

G | G |G | G | ( x2 )คอร์ดเพลง ฝนตกแดดออก ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อเพลง ฝนตกแดดออก ไชโย ธนาวัฒน์ฝนไม่ได้ตกทุกวัน หนาวก็คงหนาวไม่นาน ชีวิตคนก็เหมือนกัน กับฤดูกาล ไม่นานก็เปลี่ยน ยามสุขจนล้นใจ ท้องฟ้าสดใส ใจก็ลืมความขม ชีวิตเห็นแต่ความรื่นรมย์ เป็นว่าวติดลม ติดหล่มลมหวาน อาจไม่ทันตั้งตัว ฝนฟ้ามืดมัว เพราะว่ามัวแต่ฝัน ความจริงน่ะไม่ได้มีแค่นั้น บางครั้งบางวัน มันก็มีฝนตก แต่ฝนไม่ได้ตกทุกวัน หนาวก็คงหนาวไม่นาน ชีวิตคนก็เหมือนกัน กับฤดูกาล ไม่นานก็เปลี่ยน มีได้ก็เสียได้ ท้องฟ้าสดใส ย่อมมีวันเปลี่ยนสี อะไรที่จะคิดว่าดี ก็อาจไม่ดี มันบ่แน่บ่นาน แต่วันที่เสียใจ อย่าได้คิดมากไป มันก็เป็นอย่างนั้น เปียกฝนจนเนื้อตัวหนาวสั่น อย่าคิดว่ามันเป็นวันสิ้นโลก เจอฝนหนาวบ้างก็ดี ชีวิตจะได้มีสัน ใจจะมีภูมิต้านทานสถารการณ์สะบักสะบอม ขอให้ทนหน่อย ทนหน่อย ทนเอาไว้ ขอให้ใจไม่แพ้ไม่ยอม เตรียมตัวกับหัวใจให้พร้อม ถ้าเกิดอะไร ก็ขอให้ใจโอเค ฝนไม่ได้ตกทุกวัน หนาวก็คงหนาวไม่นาน ชีวิตคนก็เหมือนกัน ไม่ต้องกลัวมัน แค่ฝนตกแดดออก