ฝนตกในทะเล

 รัชนก ศรีโลพันธุ์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฝนตกในทะเล รัชนก ศรีโลพันธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัยสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699159

Em D | C |Em D | C |

 Em  นานเท่าไรDที่ฉันต้องคอCย..   ทำดีDกับความเฉยชEm   นานเท่าไรDที่ความห่วงหCา.. ไม่มีDค่าอะไร

 G  หรือว่าฉัBmนดีไม่พEmอ  หรือเป็นDเพราะเธอรอใคC   ทำไAmม  ทำไมCไม่รักกันบ้าDง..

 Em  สิ่งที่เธDอให้คืนกลับมCา..   ก็มีDแค่ความว่างเปEmล่า   อยู่ใกล้เธDอทุกทีก็เหCงา ใกล้กัDนเหมือนยิ่งห่าง

 G  และสุดท้าBmยคือต้องยอEmม..   บอกใจDให้ยอมปล่อยวาCง..   เพราะฉัAmน..เหนื่อยแล้วกับการทุ่มเทB..

เมื่อใจเธอCเหมือนดังทะเลDความรักBmฉันเหมือนกับฝEmทำCดีสักกี่หDน ก็เหมือนฝนตกGในทะเลเธอไม่เคCยรู้สึกอะไรD  ฉันฝันBmไปเองทั้งเEmพอAmเถอะพอ ยิ่งฝืนBmไปต่อ ยิ่งเสียEmใจ

 Em  คนไม่รัDกก็คือไม่รัCก  ไม่เคยDเปลี่ยนมารักกัEm   รอเฝ้ารDอ ยิ่งรอ ยิ่งนาCน  ฉันมันDก็ไม่ไหว

 G  คนที่รักBmเธอข้างเดีEmยว  รู้ไหมDว่ามันเหนื่อยใจC   หนักเกิAmน.. ที่ได้แต่คอยทุ่มเทB..

** |

Em | D |C | D |
Em | D |C | D |

G Bm | Em D |C | B |

** |

พอAmเถอะพอ ยิ่งรักBmเธอต่อ ยิ่งเสียEmใจคอร์ดเพลง ฝนตกในทะเล รัชนก ศรีโลพันธุ์

เนื้อเพลง ฝนตกในทะเล รัชนก ศรีโลพันธุ์นานเท่าไรที่ฉันต้องคอย ทำดีกับความเฉยชา นานเท่าไรที่ความห่วงหา ไม่มีค่าอะไร หรือว่าฉันดีไม่พอ หรือเป็นเพราะเธอรอใคร ทำไม ทำไมไม่รักกันบ้าง สิ่งที่เธอให้คืนกลับมา ก็มีแค่ความว่างเปล่า อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เหงา ใกล้กันเหมือนยิ่งห่าง และสุดท้ายคือต้องยอม บอกใจให้ยอมปล่อยวาง เพราะฉันเหนื่อยแล้วกับการทุ่มเท เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล ความรักฉันเหมือนกับฝน ทำดีสักกี่หน ก็เหมือนฝนตกในทะเล เธอไม่เคยรู้สึกอะไร ฉันฝันไปเองทั้งเพ พอเถอะพอ ยิ่งฝืนไปต่อ ยิ่งเสียใจ คนไม่รักก็คือไม่รัก ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน รอเฝ้ารอ ยิ่งรอ ยิ่งนาน ฉันมันก็ไม่ไหว คนที่รักเธอข้างเดียว รู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ หนักเกิน ที่ได้แต่คอยทุ่มเท พอเถอะพอ ยิ่งรักเธอต่อ ยิ่งเสียใจ